Co to są mostki termiczne i jak je eliminować?

Co to są mostki termiczne i jak je eliminować?

Mostki termiczne to miejsca zaizolowane gorzej niż reszta przegrody budowlanej, której część stanowią. Mostkami termicznymi są najczęściej połączenia płyt balkonowych ze stropem, wieńce, nadproża, ościeża otworów  okiennych i drzwiowych.

Przez mostki termiczne ucieka znacznie więcej ciepła niż przez resztę przegrody, wymagają więc szczególnie starannego ocieplenia, bo przez takie miejsca, przez które uchodzi najwięcej ciepła, przenika też najwięcej pary. Tam też łatwo się ona skrapla i powoduje zawilgocenia, które jeszcze bardziej pogarszają właściwości termiczne tych miejsc i mogą też przyczyniać się do rozwoju pleśni.

Racjonalną decyzją inwestora jest więc zrezygnowanie z balkonów połączonych ze stropem, ponieważ straty ciepła przez taki mostek są porównywalne ze stratami przez kilka metrów kwadratowych ściany zewnętrznej, na której nie ułożono ocieplenia. Ocieplenie wspornikowej (czyli połączonej ze stropem) płyty balkonowej jest w praktyce trudne: wymaga zastosowania na przykład specjalnych łączników zbrojenia z przekładkami z polistyrenu ekstrudowanego, ale i one nie eliminują całkowicie mostka termicznego w takim połączeniu. Dlatego jeżeli trudno zrezygnować z balkonu, lepiej oprzeć jego płytę na konstrukcji dostawionej z zewnątrz do ściany budynku.

Tworzeniu się mostków termicznych wokół okien i drzwi zapobiega się przez odpowiednie osadzenie stolarki: w ścianach dwuwarstwowych - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru, a w ścianach trójwarstwowych - w płaszczyźnie warstwy ocieplenia.

Mostki termiczne w miejscach nadproży i wieńców eliminuje się przez ich dodatkowe ocieplenie tak, by zrekompensować cieńszą w tych miejscach izolację termiczną, a w ścianach jednowarstwowych - gorszą izolacyjność termiczną samego materiału. W tym celu stosuje się na przykład specjalne kształtki nadprożowe, w które można wstawić płytkę styropianową, a wieńce cofa się nieco z lica ściany, aby zrobić miejsce na ocieplenie.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Xella