Ściany warstwowe

Ściany warstwowe

Z czego wykonać poszczególne warstwy, by ściany były ciepłe, trwałe, a przy tym niezbyt drogie? Na to pytanie szukają odpowiedzi inwestorzy, którzy chcą wybudować dom energooszczędny.

Cechy ścian będą zależeć od użytych materiałów, a ich wybór jest ogromny, oraz w nie mniejszym stopniu od staranności ekipy budowlanej. Każdy rodzaj ścian ma przy tym zarówno mocne, jak i słabe strony, które opisujemy w artykule.

Jakie warstwy?

Warstwa nośna

W ścianach dwu- i trójwarstwowych jest wykonana z materiału o dużej wytrzymałości i ma stosunkowo niewielką grubość: zwykle 18-30 cm, co ze względów konstrukcyjnych jest wystarczające. Na warstwę nośną dobrze jest użyć materiałów o dużej akumulacyjności (czyli zdolności gromadzenia ciepła), takich jak tradycyjna ceramika czy silikaty, bo sprzyja to utrzymywaniu się w pomieszczeniach stabilnej temperatury: latem nie będą się zbyt szybko przegrzewać, a zimą wyłączenie ogrzewania nawet na kilkanaście godzin nie spowoduje dużego wychłodzenia.

Zdolność do akumulacji przydaje się szczególnie w domach ogrzewanych tradycyjnymi kotłami zasypowymi, które nie pracują w sposób ciągły.

Uwaga! Jeśli dom jest eksploatowany także w okresach chłodów, ale z długimi przerwami, np. tylko w weekendy, to lepszym wyborem będzie konstrukcja o znikomej akumulacyjności, np. szkieletowa, bo taki dom nagrzewa się w ciągu kilku godzin.

W przeciwieństwie do akumulacyjności, izolacyjność termiczna warstwy nośnej ścian dwu- i trójwarstwowych nie ma specjalnego znaczenia, bo odpowiednio niski współczynnik przenikania ciepła zapewnia odrębna warstwa ocieplająca.

Oczywiście można i na ścianę nośną wybrać materiał o dobrej termoizolacyjności (beton komórkowy, ceramika poryzowana), lecz warto taką decyzję podejmować ze świadomością, że kosztem nieznacznej zwyżki termoizolacyjności ścian:

  • budowa ich będzie droższa, zwłaszcza z zastosowaniem zaprawy ciepłochronnej;
  • obniży się zdolność ścian do akumulacji ciepła;
  • jako wykonane z materiałów bardziej porowatych, ściany będą bardziej podatne na zawilgocenie, zwłaszcza jeśli nie zostaną szybko wykończone od zewnątrz.

Zdecydowanie złym rozwiązaniem jest natomiast ocieplenie cienką np. 5-centymetrową warstwą styropianu lub wełny grubych (np. 50-centymetrowych) ścian nośnych projektowanych jako jednowarstwowe.

Warstwa termoizolacyjna

Rys. 1. Ściana dwuwarstwowa ocieplona metodą lekką mokrą i wykończona tynkiem cienkowarstwowym

Najczęściej jest to styropian lub wełna mineralna, choć produkuje się też inne materiały termoizolacyjne. Ściany dwuwarstwowe ociepla się zwykle metodą lekką mokrą, rzadziej - lekką suchą. W ścianach trójwarstwowych zaś izolację tę osłania się ścianką elewacyjną (rys. 1, 2 i 3).