Czy w projekcie domu można zamienić inny materiał budowlany na beton komórkowy?

Czy w projekcie domu można zamienić inny materiał budowlany na beton komórkowy?

Wszystko zależy od etapu, na jakim znajduje się projektowanie budynku. Jeżeli nie ma jeszcze wydanego pozwolenia na budowę, trwa adaptacja projektu, można dokonać wszelkich zmian, które oczywiście architekt musi sprawdzić pod względem technicznym. Dotyczy to również zmiany materiałów ściennych.

Jeżeli zdecydujemy się na użycie betonu komórkowego do wzniesienia murów domu, wówczas projektant powinien przeprowadzić odpowiednie kalkulacje. Należy pamiętać, iż tego typu zmiany muszą być przemyślane, a decyzja podjęta przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Więcej obostrzeń napotka nas, gdy mamy już wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę, w której to widnieją inne materiały budowlane niż beton komórkowy.

Zgodnie z prawem budowlanym zamiana materiałów, która nie powoduje zmian grubości ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych nośnych, jest uznawana za nieistotną. W praktyce nie jest problemem spełnienie tego warunku, ponieważ grubości ścian wykonywanych z różnych elementów są zbliżone i mieszczą się w dopuszczalnych odchyleniach wymiarowych.

Zmiana decyzji i wybór betonu komórkowego jest możliwa, a nawet pożądana, bowiem to poprawi parametry izolacyjności cieplnej przegród, a tym samym wpłynie na większy komfort mieszkania w tym budynku.

źródło: H+H