Ogniwa fotowoltaiczne. Jak uzyskać dotację na zakup? Czy potrzebne są pozwolenia?

Ogniwa fotowoltaiczne. Jak uzyskać dotację na zakup? Czy potrzebne są pozwolenia?

Ogniwa fotowoltaiczne już dawno przestały być nowinkami, na które decydować się mogli jedynie ryzykanci, lubiący chodzić po niewydeptanych ścieżkach. Przyjrzyjmy się więc, jak za sprawą programów refinansowania wydatków na OZE, możemy zrealizować tego typu instalację we własnym domu i czy potrzebne są nam pozwolenia?

Okres zwrotu kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej wynosi średnio 15 lat. Gdyby był krótszy, liczba osób zainteresowanych fotowoltaiką zdecydowanie by wzrosła. Dlatego powstają programy dopłat ze środków publicznych do układów wytwarzających energię elektryczną. Obecnie takim programem jest Prosument, wspierający odnawialne źródła energii, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Prosument polega na dofinansowaniu małych systemów i mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej przez osoby fizyczne (w tym właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe). Dofinansowanie ma formę pożyczki wraz z bezzwrotną dotacją, obejmującą do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, niezbędnych do jego realizacji. W skład tych kosztów wchodzi: wykonanie projektu i, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, zakup instalacji oraz jej montaż wraz z uruchomieniem. Jednostkowy koszt kwalifikowany może wynosić maksymalnie 7000 zł/kWp dla instalacji poniżej 5 kW, i 6000 zł/kWp dla 5-40 kW. Jeżeli projekt przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej - maksymalny koszt kwalifikowany powiększa się o 5000 zł/kW.

Na dotację z programu Prosument mogą liczyć tylko te osoby, które wykazują zdolność kredytową, dotacja jest bowiem nierozerwalnie związana z kredytem bankowym. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% rocznie, z kolei bezzwrotna dotacja stanowi 40% otrzymanego dofinansowania i przyznawana jest do końca 2016 r. Gdy ubiegamy się o 40 tys. zł dofinansowania, 16 tys. otrzymujemy w formie dotacji, natomiast 24 tys. w formie pożyczki. Po 2016 r. wysokość dotacji spadnie do 30%. Dotację można również otrzymać na wykonanie małej elektrowni wiatrowej, montaż pompy ciepła, kotła na biomasę czy kolektora słonecznego - przy czym wysokość dotacji wynosi 20%, natomiast po 2016 r. spadnie do 15%.

Przy instalacji składających się z wielu źródeł energii i ciepła - udział procentowy dotacji w dofinansowania będzie obliczany proporcjonalnie do mocy poszczególnych urządzeń. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji do produkcji energii i ciepła w domu jednorodzinnym nie może przekroczyć 100 tys. zł. W przypadku systemów równolegle wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła - 150 tys. zł. Pożyczkę można spłacać przez maksymalnie 15 lat - warto pamiętać, że dotację otrzymujemy po zrealizowanej inwestycji, ta musi zostać wykonana w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej.

Czy na montaż paneli fotowoltaicznych potrzebne są pozwolenia?

Osoby decydujące się na budowę instalacji fotowoltaicznej zapewne zwrócą się z pytaniem, czy montaż paneli fotowoltaicznych wymaga formalności urzędowych? Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy - Prawo budowlane: pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń  fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych. Oznacza to, że nie ma potrzeby zgłaszania w starostwie powiatowym dodatkowych formalności związanych z zakładaniem na budynku lub na działce instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 40 kW - bez różnicy, czy są to systemy typu on-gird czy off-gird.

Jeżeli zamontowanie ogniw fotowoltaicznych wymaga znacznych przeróbek w domu, takich jak zmiana konstrukcji dachu czy przeniesienie okna połaciowego w inne miejsce, wówczas pozwolenie będzie konieczne.

autor: Damian Czernik
zdjęcie: Fotolia, diyanadimitrova