W jakich warunkach atmosferycznych ocieplać ściany?

Czy kapryśna aura to dobry moment na bezpieczne ocieplanie domu? Jak najbardziej, trzeba jedynie przestrzegać szeregu zasad prac ociepleniowo-elewacyjnych, które niwelują wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Optymalna temperatura dla prac ociepleniowych wynosi od 5 do 25oC. Przytoczony zakres temperatur dotyczy zarówno otaczającego powietrza, jak i podłoża, na którym instaluje się system ociepleń. W gorące dni temperatura na powierzchni nagrzanych ścian może przekroczyć 60oC. Taka temperatura podłoża pogarsza, a często wręcz uniemożliwia skuteczną aplikację systemu ociepleń i może powodować większe problemy niż rozgrzane powietrze.

Dlaczego nie wolno ocieplać ścian w takich warunkach?

Temperatura powyżej 25oC powoduje przyśpieszone odparowanie wody zarobowej lub też wody zawartej w dyspersjach płynnych, co zaburza proces wiązania zarówno materiałów wiążących hydraulicznie (np. klejów systemowych lub tynków mineralnych),  jak i materiałów na bazie spoiw organicznych (takich jak tynki akrylowe, silikonowe). W wyniku zbyt gwałtownego lub tylko częściowego wiązania spoiw zmienia się cały szereg istotnych z punktu widzenia trwałości produktu parametrów, w tym np. ich wytrzymałość, nasiąkliwość, przyczepność do podłoża.

Szczególnie wrażliwe na zbyt wysoką temperaturę są kleje i zaprawy do mocowania termoizolacji i wykonywania warstw zbrojących oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, gdyż produkty te nakładane są cienkowarstwowo, zatem niewielka objętość materiału "daje" dużą powierzchnię odparowania. Wykroczenie poza zalecany zakres  temperatur może doprowadzić do pojawienia się na elewacji siatki spękań w formie pajęczyny, przebarwień i innych usterek.

Aby tym zjawiskom zapobiec, w ciepłe dni należy stosować do następujących zaleceń:

 • Osłaniać ściany siatkami, które ograniczają nasłonecznienie, zatem i temperaturę podłoża.
 • Nie aplikować ocieplenia na podłożach nagrzanych powyżej 30 stopni C.
 • Prace ociepleniowe rozpoczynać wczesną porą dnia, kiedy temperatury są niższe, a po przerwie kontynuować wieczorem, kontrolując temperaturę podłoża.
 • Składować używane produkty w zacienionych miejscach, nie narażonych na działanie słońca (niewskazane są kontenery blaszane podatne na nasłonecznienie).
 • Nie używać rozgrzanej wody zarobowej.
 • Utrzymywać optymalne zakresy temperatury nie tylko w czasie aplikacji, ale również w czasie wiązania produktu.
 • Przygotowywać mniejsze ilości materiałów do aplikacji, nie wykorzystywać od razu całych opakowań.
 • Utrzymywać w miarę możliwości ciągłość prac, przerwy technologiczne wykonywać w miejscach odcięć powierzchni (na przykład po ociepleniu powierzchni między oknami), zgodnie z wymaganiami producenta podanymi w instrukcjach technicznych produktów.

Jakie są środki zapobiegawcze przy prowadzeniu prac elewacyjnych podczas wzmożonych opadów?

Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia opadów atmosferycznych, szczególnej ostrożności wymaga wykonanie ostatnich, zewnętrznych warstw systemów ociepleń, czyli nakładanie tynku strukturalnego bądź malowanie. Jednak na każdym etapie prac deszcz czy grad może przyczynić się do uszkodzeń.

Wskazówki dotyczące ocieplania ścian podczas deszczowej pogody:

 • Nie należy mocować płyt termoizolacyjnych na mokrym podłożu, gdyż wilgoć zawarta w murze zwiększa udział wody w zaprawie klejącej, przez co wpływa niekorzystnie na stabilność płyt podczas klejenia oraz końcowe parametry techniczne.
 • Nie należy dopuścić do zamoczenia termoizolacji - jest to niebezpieczne dla wełny mineralnej.
 • Nie należy aplikować tynku strukturalnego na zawilgoconej warstwie zbrojącej - może to spowodować przebarwienia np. na powierzchni tynku kolorowych tynków mineralnych, a przede wszystkim ograniczać przyczepność między tynkiem a warstwą zbrojącą.
 • Intensywne opady mogą spowodować uszkodzenie wykonanych prac oraz wydłużenie przerw między aplikacją poszczególnych warstw ocieplenia.
 • Ze względu na budowę systemu ociepleń składającego się z kilku warstw nie należy dopuszczać do aplikacji kolejnych warstw na zawilgocone warstwy poprzednie.
 • Podczas deszczowej pogody trzeba zabezpieczyć miejsca wykonywania ocieplenia plandekami czy tunelami - do czasu  zakończenia wiązania aplikowanych materiałów.

Kluczem do prawidłowej termoizolacji ścian budynku jest ponadto odpowiedni dobór materiałów. Gwarancję jakości dają kompletne systemy ociepleń, posiadające dokumenty poświadczające wysokie parametry techniczne oraz dopuszczające system ETICS do stosowania. Fachowo zainstalowane przez wyszkolonych wykonawców sprawią, że przez długie lata elewacja będzie dobrze spełniać swe funkcje izolacyjne, jak również pięknie wyglądać.

Marek Siemieniewski, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Eksperci Komisji Technicznej

Systemy ociepleń, termomodernizacja

Zobacz wypowiedzi
Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Ociepleń

Ekspert firmy

Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Ociepleń