Czy prawo dopuszcza współistnienie wentylacji mechanicznej (rekuperatora) z kominkiem w jednym domu? Czy to jest połączenie bezpieczne?

Temat łączenia kominka z instalacjami wentylacji mechanicznej jest dość nowy, dlatego też trudno się dziwić, iż regulacje prawne w tym temacie nie są dostosowane. Należy więc opierać się na wykładni dotychczasowych przepisów.

Owszem możliwe jest łączenie wentylacji mechanicznej z kominkiem pod warunkiem, iż w pokoju w którym zainstalowany jest kominek będzie wykonana instalacja wentylacji wywiewnej grawitacyjnej (tj. kratka wentylacyjna przy tym samym kominie dymowym, do którego podłączony jest kominek), za wyjątkiem sytuacji gdy w budynku jest wentylacja mechaniczna zbilansowana (nawiew i wywiew) lub nadciśnieniowa - § 150 ust. 10 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r Nr 75, poz. 690).

Jeśli chodzi o inne wymagania (niesprecyzowane w przepisach prawa ale wynikające ze sztuki budowlanej),  kominek który ma pracować w takim budynku musi być szczelny (obudowa, drzwiczki) i mieć na wyposażeniu podłączenie powietrza zewnętrznego do spalania bezpośrednio do komory spalania w sposób szczelny.

Tak więc użytkowanie kominka w takiej sytuacji jest dopuszczalne prawnie. Natomiast bezpieczeństwo instalacji zależy w dużej mierze od jakości kominka i ustawienia parametrów pracy rekuperatora.

 

Łukasz Darłak

Wentylacja i odzysk ciepła

Zobacz wypowiedzi
Darco Sp. z o.o.

Ekspert firmy

Darco Sp. z o.o.