Jak powinien przebiegać odbiór instalacji kominowej?

Czynności odbiorowe instalacji kominowej można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich to odbiór formalny, druga zaś to odbiór  fizyczny.

Odbiór formalny instalacji kominowej to:

 • sprawdzenia zgodności materiałów z wymaganiami dokumentacji oraz aktualności atestów i aprobat technicznych;
 • sprawdzenie oznakowania komina , umożliwiające jego właściwe zaklasyfikowanie oraz identyfikację producenta;
 • sprawdzenia zgodności wykonania instalacji kominowej z jej projektem.

Odbiór fizyczny instalacji kominowej to badanie przewodów kominowych obejmujących sprawdzenie:

 • drożności przewodów,
 • prawidłowości prowadzenia przewodów,
 • kierunku przewodów (odchylenie od pionu),
 • wielkości przekrojów przewodów,
 • grubości przegród,
 • łączeń elementów (czy nie użyto elementów uszkodzonych),
 • stanu powierzchni przewodów,
 • wyposażenia otworów rewizyjnych i wyczystnych,
 • wlotów do przewodów,
 • wylotów przewodów,
 • prawidłowego ciągu,
 • odprowadzenie kondensatu.

Badanie instalacji kominowej na placu budowy przeprowadza się z pomocą specjalistycznego sprzętu. Do inspekcji wewnętrznej powierzchni obudowy przewodu kominowego używa się inspekcyjnej kamery kominowej.

Badanie wielkości i prawidłowości ciągu kominowego przeprowadza się najczęściej za pomocą anemometru skrzydełkowego. Do badania szczelności przewodu kominowego można użyć starszych metod z wykorzystaniem świecy dymnej lub nowszych za pomocą specjalistycznego sprzętu do badania szczelności komina.

Z przeprowadzonych badań sporządza się protokół, który stanowi załącznik do dziennika budowy i jest jednym z dokumentów kwalifikującym obiekt do użytkowania.

Zbigniew Tałach

Kominy, wentylacja

Zobacz wypowiedzi
Stowarzyszenie

Ekspert firmy

Stowarzyszenie "Kominy Polskie"