Profile okienne a energooszczędność

Profile okienne a energooszczędność

Profile okienne to kolejne newralgiczne miejsca, jeśli chodzi o utratę nagromadzonego w budynku ciepła. Z tego też względu, wybierając energooszczędną stolarkę okienną, warto poświęcić sporo uwagi nie tylko szybom czy okuciom, ale również profilom, gdyż to one mogą przyczynić się do poprawy współczynnika przenikalności cieplnej całego okna.

Izabela Tryba, ekspert firmy OknoPlus, wyjaśnia, w czym leży tajemnica dobrego profilu okiennego i czy prawdą jest, że im profil szerszy, tym cieplejszy.

Wielu z nas, decydując się na montaż okien energooszczędnych popełnia błąd i bierze współczynnik przenikania ciepła szyby za współczynnik U całego okna. Jest to istotne nadużycie, gdyż pierwszy z nich nie uwzględnia m. in. jakości termicznej ramy okiennej, której udział  w całkowitej powierzchni okna wynosi zwykle 30%, a czasami nawet 50%. Liczby te pokazują jak istotny wpływ na tzw. energooszczędność okna mają parametry profilu okiennego, mówi Izabela Tryba, dyrektor handlowy firmy OknoPlus.

izolacyjności termicznej ramy okiennej decyduje materiał, a nie jak się potocznie  utrzymuje -  tylko szerokość profilu i ilość komór.  Większość okien PVC wzmacniana jest stalą, która nie jest dobrym izolatorem ciepła, a więc w najistotniejszy sposób odpowiada za straty ciepła. Znaczna część  systemów profilowych, dla poprawy parametrów termicznych, poszerzyło profile do szerokości ok. 80 lub 90mm, tak aby zmniejszyć ów zły wpływ zbrojenia na izolacyjność cieplną profilu oraz móc zastosować do produkowanych okien pakiety szybowe 42mm, 44mm i szersze. Niestety w dużej ilości okien produkowanych z systemów profilowych o szerokości zabudowy 68mm i 70mm nie można było zastosować pakietów potrójnych o grubości 44 mm z Argonem, które gwarantowały współczynnik 0,5 W/m2K. Możliwe było zaoferowanie jedynie węższych  pakietów potrójnych z Argonem, których współczynnik przenikalności termicznej wynosi od 0,6 do 0,7 W/m2K. Tylko Profil Brügmann jako jedyny z grupy profili "standardowych" pozwala zastosować pakiet 44mm, gdyż jego szerokość zabudowy wynosi 73mm, wyjaśnia Tryba.

Co to oznacza w praktyce? Okno wyprodukowane z profilu Bruegmann 73mm ze standardowym zbrojeniem stalowymi 1,5-2mm  (U profilu=1,5 W/m2K) i pakietem 3 szybowym o grubości 44mm (u=0,5 W/m2K) ma współczynnik izolacji cieplnej dla całego okna referencyjnego na poziomie 0,9 W/m2K. To bardzo dobry wynik, ale OknoPlus chciał go jeszcze poprawić i dzięki zastosowaniu wypełnienia THERMO, czyli zbrojenia stalowego wyizolowanego pianką poliuretanową oraz podkładu termoizolacyjnego wokół szyby uzyskał bardzo wysoki współczynniki izolacyjności termicznej dla profilu Uw=1,0 W/m2K. Okno referencyjne z wypełnieniem THERMO ma współczynnik izolacji cieplnej dla całego okna = 0,7 W/m2K, dzięki czemu nadaje się nie tylko do budownictwa energooszczędnego, ale również pasywnego, mówi Tryba z OknoPlus.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań poprawiających termikę okien. Energooszczędne wkłady szybowe, specjalna konstrukcja ramy okiennej bądź zastosowanie zbrojeń o wyższych parametrach izolacyjności termicznej skutecznie ograniczają straty ciepła, a zastosowanie okien energooszczędnych przyczynia się bezpośrednio do ograniczenia zapotrzebowania na energię, znacznie poprawia jakość energetyczną budynków i zmniejsza straty ciepła, zwiększając tym samym opłacalność inwestycji termomodernizacyjnej.

źródło i zdjęcia: OknoPlus