Wybuduj dom energooszczędny bez mostków termicznych

Wybuduj dom energooszczędny bez mostków termicznych

Prawidłowo zaprojektowany i zbudowany dom energooszczędny może zaoszczędzić nawet połowę środków, jakie zwykle przeznacza się na ogrzewanie. Znaczną redukcję strat ciepła uzyskuje się poprzez zastosowanie produktów najnowszej generacji, które wpisują się w trendy energooszczędności na świecie. O sukcesie w budownictwie ekologicznym decydują właściwości termoizolacyjne oferowanych rozwiązań.

Od wielu lat mówi się o powszechnej konieczności oszczędzania energii. Budownictwo nie pozostaje głuche na takie głosy. Coraz większe zainteresowanie domami budowanymi w technologii energooszczędnej wynika ze zwiększającej się świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz z konieczności dostosowania się do unijnych standardów (jak np. dyrektywa EPBD). Nie bez znaczenia w popularyzacji energooszczędności są także czynniki finansowe.

Koszty ogrzewania możemy obniżyć za pomocą przemyślanego projektu domu energooszczędnego z wykorzystaniem odpowiednich materiałów podczas budowy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań oszczędzamy pieniądze oraz chronimy środowisko.

Projekt domu energooszczędnego powinien skupiać się na poprawie klasy energetycznej budynku oraz minimalnym zużyciu energii. Bardzo ważna jest także izolacja termiczna, która musi być położona ze szczególną starannością. Dobrze ocieplony dach i ściany to pierwszy krok w kierunku energooszczędności.

W przypadku budynku energooszczędnego ważne jest także prawidłowe zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych, w taki sposób, aby nie powstawały mostki termiczne przez które następuje wzmożona, niekontrolowana utrata ciepła. Najbardziej zagrożone występowaniem mostków termicznych są węzły konstrukcyjne, gdzie łączą się różne elementy przegród zewnętrznych budynku. Do miejsc takich należą wieńce i nadproża oraz połączenia dachu i ściany zewnętrznej.

Właściwości termoizolacyjne nowoczesnych rozwiązań

Znaczną redukcję strat ciepła uzyskuje się poprzez zastosowanie produktów najnowszej generacji, które wpisują się w trendy energooszczędności na świecie. O sukcesie w budownictwie energooszczędnym decydują właściwości termoizolacyjne oferowanych rozwiązań. Ich badaniem zajmują się ośrodki naukowe na całym świecie.

W ostatnich latach zauważamy duże zainteresowane rynku budowlanego w zakresie energooszczędności oraz termoizolacyjnych rozwiązań. Strop jest elementem konstrukcyjnym silnie narażonym na straty ciepła. O ile jednak zwracamy dużą uwagę na elementy wypełnienia stropu (np. elementy styropianowe, pustaki stropowe wielokomorowe), o tyle wydaje się, że nie ma rozwiązań dedykowanych bezpośrednio do izolacji termicznej wieńca, tłumaczy Łukasz Haremza, specjalista ds. technicznych z firmy KONBET.

Lukę tę wypełnia nowość na polskim rynku - kształtka wieńcowa TERMOBET. Badania nad termoizolacyjnością tego elementu przeprowadzone zostały w Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Wydział IPMiFS pod opieką dr. inż. Rafała Wyczółkowskiego. Analizie poddano własności cieplne wieńców w kierunku poziomym. Pod uwagę wzięto tradycyjny wieniec żelbetonowy, wieniec z kształtką wieńcową żelbetonową, wieniec z kształtką wieńcową typu "L" z keramzytobetonu oraz wieniec z nowym produktem firmy KONBET, kształtką wieńcową TERMOBET.

W rozwiązaniu firmy KONBET zastosowano kształtkę wieńcową - zwaną też pustakiem szalunkowym, której pionowa ścianka (od strony zewnętrznej wieńca) wykonana jest z styropianu. Celem tego rozwiązania jest obniżenie strat ciepła przez wieniec.

Jak pokazują badania zastosowanie kształtki żelbetowej poprawia izolacyjność cieplną wieńca w stopniu minimalnym. Kształtka keramzytowa daje lepszy efekt, podnosząc izolacyjność cieplną o blisko o jedną piątą. Zdecydowanie najlepszy efekt daje zastosowanie kształtki ze ścianką styropianową TERMOBET. W tym przypadku izolacyjność cieplna wieńca podniesiona zostaje niemal cztery i pół razy.

Wieniec stropowy to miejsce powstawania największych mostków termicznych, zatem bardzo istotna jest jego ochrona. Warto wybierać zatem rozwiązania, które redukują do minimum straty ciepła w obrębie wieńca stropu, obniżają koszty ogrzewania, a dodatkowo zmniejszają pracochłonność wykonania wieńca, bez konieczności stosowania szalunku. Dobry wybór dokonany na etapie projektowania zaowocuje w przyszłości mniejszymi opłatami chociażby za ogrzewanie.

źródło i zdjęcie: www.pressoffice.pl