Ekologiczne budowanie - ECO bloczki z betonu komórkowego

Ekologiczne budowanie - ECO bloczki z betonu komórkowego

Wybór materiałów budowlanych to decyzja na wiele lat, bardzo często podyktowana względami finansowymi i poszukiwaniem rozwiązań ograniczających koszty. Jednocześnie w dobie wzrostu wydatków na energię, konieczne jest również zapewnienie prawidłowej termoizolacyjności. Aby pogodzić oba wymagania, na rynek zostały wprowadzone atrakcyjne ekonomicznie, szare EKO bloczki wykonane z betonu komórkowego, które charakteryzują się zwiększoną termoizolacyjnością.

Możliwości jakie dają stosowane obecnie materiały budowlane, w dużej mierze przyczyniają się do powstawania obiektów o wysokim stopniu efektywności energetycznej. Poza sprawnymi i wydajnymi instalacjami grzewczo-wentylacyjnymi oraz materiałami izolacyjnymi, podstawową rolę spełniają produkty wykorzystywane do wznoszenia ścian nośnych i działowych.

ECO bloczki z betonu komórkowego

Popularność jaką cieszy się beton komórkowy sprawiła, że Grupa Prefabet wprowadziła udoskonaloną wersję bloczków w szarym kolorze. Najnowsza ECO linia produktów ma wszystkie właściwości tradycyjnego betonu komórkowego, ale dzięki specjalnej mieszance bio popiołów pozwala na osiągnięcie lepszych właściwości termoizolacyjnych.

Różnice te, choć z pozoru niewielkie, w całościowym ujęciu zrealizowanego budynku dają zauważalne ograniczenie utraty ciepła. Wyniki te są szczególnie istotne w sytuacjach, kiedy budynek ma sprostać wymaganiom określonym dla budownictwa niskoenergetycznego (zapotrzebowanie na energię nie przekraczające 40 kWh/mkw rocznie), bądź pasywnego, w którym zużycie energii nie może przekroczyć 15 kWh/mkw na rok.

Dlaczego szary beton komórkowy?

Zastosowanie szarego betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie doceniane jest nie tylko ze względu na łatwość obróbki materiału oraz jego atrakcyjną cenę.

Dzięki wykonaniu bloczków z naturalnych surowców, wśród których największą rolę spełniają cement, wapno, popioły lotne (powstające w wyniku spalania biomasy oraz węgla brunatnego) oraz woda i środek porotwórczy (proszek aluminium), jest on wyrobem bardzo ekologicznym. Najnowsza linia produktowa szarych ECO bloczków, ma także wyjątkowo niski deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła. W najcięższej odmianie 600, która dedykowana jest do budownictwa energooszczędnego, wynosi on zaledwie 0,13 W/mkw.

Umożliwia to uzyskanie znaczących oszczędności wykorzystania energii, szczególnie w okresach zimowych, kiedy to ciepło dostarczane przez urządzenia grzewcze jest trwale utrzymywane wewnątrz pomieszczeń. Oznacza to zmniejszenie ilości środków finansowych przeznaczanych na całoroczną eksploatację budynku, a w przypadku obiektów energooszczędnych oraz pasywnych, znacząco poprawia efektywność zastosowanych rozwiązań w dziedzinie energii odnawialnej.

Dzięki porowatej strukturze materiału możliwe jest także sprawne oddawanie wilgoci, co zapewnia przyjazny mikroklimat wnętrz. Właściwości fizyczne zagwarantowane przez surowce, z których wykonane są ECO bloczki, powodują, że pory w betonie komórkowym nie ulegają całkowitemu zawilgoceniu, a zatem woda (głównie w postaci pary) może swobodnie przemieszczać się przez ich strukturę. Ma to także wpływ na wysoką mrozoodporność materiału, gdyż niski poziom zawilgocenia sprawia, że zamarzająca woda nie zwiększa na tyle swojej objętości, aby powodować uszkodzenia.

Materiał wytrzymały i łatwy w obróbce

ECO bloczki to materiały lekkie i usprawniające wykonywanie konstrukcyjnych prac budowlanych. Nadają się do mechanicznej obróbki przy użyciu podstawowych narzędzi, co sprawia, że stawianie przegród pionowych budynków jest łatwiejsze i mniej pracochłonne niż przy wykorzystaniu tradycyjnych technologii.

W trakcie prac wykończeniowych umożliwia to także sprawne wykonywanie w nim bruzd i otworów np. pod instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. Bloczki w odmianie 600 i 500 dostępne są w różnych wymiarach, dzięki czemu możliwe jest wznoszenie ścian o zróżnicowanej grubości, w zależności od założeń projektowych czy indywidualnych wymogów inwestora.

Elementy z szarego betonu komórkowego przystosowane są do budowy przegród jedno i wielowarstwowych, a także ścianek działowych oraz osłonowych. Dzięki swoim naturalnym właściwościom, materiał pozwala na uzyskanie jednorodnych termicznie powierzchni bez stosowania dodatkowych warstw dociepleń.

Wytrzymałość szarego betonu komórkowego oferowanego przez Grupę Prefabet zalicza go do klasy 3,2 MPa (na specjalne zamówienie beton komórkowy produkowany jest w klasie 4,0 MPa, a nawet 5,0 MPa). Z powodzeniem może być zatem stosowany do budowy domów jednorodzinnych, a także wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, jak również szkół, szpitali czy innych obiektów użyteczności publicznej. Lekkie elementy pozwalają na sprawną i szybką realizację inwestycji, są łatwe w transporcie na odległość jak i na samym placu budowy.

Szare ECO bloczki z betonu komórkowego Grupy Prefabet:

Odmiana 600

  • Wymiary: 60x240x590, 80x240x590, 120x240x590, 180x240x590, 240x240x590 mm
  • Wytrzymałość na ściskanie: 3,2 MPa
  • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,13 W/mK

Odmiana 500

  • Wymiary: 120x240x590, 180x240x590,240x240x590, 300x240x590, 360x240x590 mm
  • Wytrzymałość na ściskanie: 2,6 MPa
  • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,12 W/mK

źródło i zdjęcia: Grupa Prefabet