Co wybrać na ocieplenie domu - styropian czy wełnę?

Co wybrać na ocieplenie domu - styropian czy wełnę?

Decydując się na ocieplenie domu zastanawiamy się, jaki materiał wybrać: styropian czy wełnę? Który z nich zapewni skuteczną ochronę termoizolacyjną i bezpieczeństwo pożarowe? Kierujemy się ceną materiału i sposobem montażu.

Który materiał izolacyjny jest lepszy: styropian czy wełna?

Styropian i wełna są porównywalne jeśli chodzi o parametry izolacyjności i wytrzymałości. Przepisy budowlane nie różnicują tych dwóch materiałów. Jest jeden wyjątek - powyżej 25 metrów wysokości ściana powinna być ocieplana tylko wełną mineralną z powodu jej całkowitej niepalności. Dach jednak, nawet powyżej tej wysokości można ocieplać i styropianem i wełną.

Czym kierować się przy wyborze materiału na ocieplenie domu?

Najlepszych wskazówek udzieli fachowy doradca, projektant, ewentualnie inspektor nadzoru. Nie bez znaczenia pozostaje cena styropianu i wełny. Zdaniem prof. Jerzego  A. Pogorzelskiego z Politechniki Białostockiej, na elewacje lepszy jest lekki i sztywny styropian. Łatwiej się go montuje, a powierzchnia nim obłożona jest równiejsza. Wełna jest cięższa, bardziej miękka i po otynkowaniu możliwy jest efekt "falowania" ściany. Styropian bardziej się nadaje na stropodachy ze spadkiem, pod bezpośrednie krycie papą. Z kolei płyty z wełny mineralnej lepsze są do ocieplania murów szczelinowych, stropodachów wentylowanych i budynków drewnianych szkieletowych. Płyty z wełny mineralnej nie mają skurczu po zamontowaniu, co minimalizuje ryzyko powstania większych nieszczelności w warstwie ociepleniowej. W przypadku budynków z drewna ma to spore znaczenie.

Bezpieczeństwo pożarowe a izolacyjność domu

Styropian jest materiałem palnym. Wełna mineralna jest całkowicie niepalna. Główne zagrożenie stwarzają jednak nie materiały budowlane, ale palne materiały użytkowe takie jak ubrania czy meble. W izolacjach układanych warstwowo pod wpływem ognia styropian ulega tylko lokalnemu zniszczeniu. Zostaje po nim opalony tynk, który można wyciąć i w tym miejscu położyć nowe ocieplenie i nową strukturę.

Izolacja ścian a wentylacja

Docieplenie domu styropianem nie oznacza, że zaburzona będzie wentylacja budynku. Zagrzybienie ścian wynikać będzie z niewłaściwej wentylacji oraz szczelnych okien. Wełna ma na pewno wyższą tzw. paroprzepuszczalność, ale w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i materiałowych może występować kondensacja pary wodnej wewnątrz ścian. Oceny ryzyka dokonuje się odpowiednimi obliczeniami.

Racjonalna ekonomicznie grubość izolacji cieplnej ścian to do 15 cm. Przy większej grubości izolacji ścian zewnętrznych będziemy mieli zbyt głęboko osadzone okna i mniej światła dziennego w pomieszczeniach. Grubość izolacji dachów może być większa (nawet do 25 cm).

źródło: www.rp.pl
zdjęcie: www.icmarket.pl