Izolacja przeciwwilgociowa ścian i fundamentu

Bardzo ważne dla stanu ścian nadziemia jest ich odizolowanie od wilgoci zawartej w gruncie.

Służy do tego tzw. pozioma izolacja przeciwwilgociowa umieszczona na górnej powierzchni fundamentu. Najbardziej tradycyjnie wykonuje się ją z dwóch warstw papy ułożonej na lepiku. Obecnie jednak ten sposób jest zastępowany przez wygodniejsze w użyciu specjalne folie fundamentowe o wysokiej wytrzymałości.

Brak izolacji przeciwwilgociowej może spowodować trwałe zawilgocenie ściany. Zjawisko kapilarnego podciągania wody powoduje, że ściana może być mokra nawet na wysokości kilku metrów powyżej fundamentu. Wilgotna ściana traci swoje właściwości termoizolacyjne i może ulec zagrzybieniu, co nie tylko jest szkodliwe dla zdrowia mieszkańców domu, ale prowadzi do zniszczenia samej struktury ściany.

opr.: Redakcja