Elementy więźby dachowej

Na elementy więźby dachowej składają się m. in. jętki, krokwie i wiązary. Elementy konstrukcji dachowej mają liczne nazwy regionalne, a więc można się spotkać z innym ich nazewnictwem.
Belka podwalinowa (3) - belka na stropie, na której opierają się słupy w dachu o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej.

Jętka (2) - pozioma belka łącząca pary krokwi w około 1/3 ich długości mierzonej od kalenicy. Są podporami krokwi, zwiększającymi ich nośność. Jętki wykonuje się także z desek przybitych obustronnie do krokwi. Jętka musi mieć dostateczną sztywność, dlatego jeśli jest wykonana z desek, trzeba w odstępach ok. 1 m wstawić między nie klocki usztywniające.

Kleszcze (3) - elementy z desek grubości 25-35 mm, spinające krokwie w konstrukcjach płatwiowych. Montuje się je poniżej płatwi.

Krokiew (4) - ukośna belka konstrukcji dachowej. Rząd krokwi połączonych parami na górze tworzy górną linię dachu nazywaną kalenicą. Krokwie mają przekrój prostokątny o stosunku szerokości do wysokości około 1:2. W załamaniach wklęsłych połaci dachowej, czyli koszach, montuje się krokwie o większym przekroju, nazywane krokwiami koszowymi. Narożna krokiew - na wypukłym załamaniu połaci dachowej - to krawężnica.

Krzyżulec (4) - ukośny element konstrukcji kratownicy.

Miecze (4) - skośne elementy łączące słupy z płatwiami, zmniejszające rozpiętość płatwi i usztywniające więźbę dachową w kierunku podłużnym.

Murłata (4) - pozioma belka o przekroju kwadratowym zamocowana do ścian i służąca jako oparcie krokwi, które łączy się z nią na zaciosy lub łączniki stalowe.

Płatew (4) - pozioma belka podparta słupami, na której opierają się krokwie. Płatwie wykonuje się z krawędziaków o przekroju kwadratowym lub - jeśli mają przenosić duże obciążenia - ze stalowych belek dwuteowych.

Wiatrownica (1) - ukośna deska łącząca krokwie i usztywniająca więźbę.

Wiązary (4) - podstawowe elementy konstrukcji więźby dachowej, wykonywane przez cieśli z pojedynczych elementów na miejscu budowy lub prefabrykowane zamawiane w wytwórni.

Zastrzał (4) - ukośna belka usztywniająca pionowe elementy konstrukcji.

opr.: Redakcja