Warto mieć energooszczędną elewację

Warto mieć energooszczędną elewację

W ostatnich latach coraz częściej podejmowane są działania termomodernizacyjne obiektów, mające na celu poprawienie parametrów technicznych budynków, a co za tym idzie - zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię. Jest to nie tylko skutek stale rosnących cen energii, lecz również wymóg obowiązującego ustawodawstwa.

Termomodernizacja pozwala również na poprawę estetyki samych obiektów. Ważne jest, aby zastosowany system zapewniał należytą trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Niestety, powszechne są przypadki spadania elewacji w wyniku zastosowania materiałów niskiej jakości. Taka katastrofa to nie tylko strata finansowa, lecz także zagrożenie dla życia ludzkiego. Dlatego właśnie inżynierowie firmy EJOT stworzyli nową generację łączników - ejotherm STR U.

Zaawansowana grupa łączników ejotherm z zagłębianym sposobem mocowania, objętych Europejskimi Aprobatami Technicznymi, to pełny program produktów do zamocowań termoizolacji na fasadach w systemach dociepleń. Jest to jedyny w swoim rodzaju system mocowania termoizolacji na fasadzie, którego zastosowanie niesie za sobą ogromne korzyści. Zapewnia energooszczędną elewację.

W procesie mocowania izolacji niezmiernie istotną rolę odgrywają łączniki mechaniczne. To one zapewniają, że system ociepleń przytwierdzony jest do elewacji budynku. Najistotniejszą zaletą ejotherm STR U jest zasada- 100% kontroli poprawności zakotwienia. Umożliwia to sprawdzenie w warunkach prowadzenia budowy, czy łącznik został prawidłowo osadzony. Jest to istotne, ponieważ od prawidłowości zamocowania łącznika zależy przenoszenie wymaganych obciążeń. Kolejną ważną zaletą łącznika ejotherm STR U jest wprowadzanie siły docisku materiału izolacyjnego do podłoża, co powoduje zwiększenie przyczepności kleju do elewacji. Dzięki tym cechom ejotherm STR U gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.

Najbardziej uniwersalny łącznik - ejotherm STR U - przeznaczony jest do mocowania styropianu oraz wełny mineralnej na wszystkich podłożach budowlanych. Strefa zakotwienia wynosi jedynie 25 mm (dla podłoży gazobetonowych 65 mm), dzięki czemu łączniki są krótsze w stosunku do tradycyjnych rozwiązań dostępnych na rynku o ok. 45 mm. Jednocześnie zapewnione jest bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, również na słabo nośnych podłożach.

Zastosowanie łącznika STR U eliminuje - oprócz tzw. "efektu biedronki" - możliwość powstawania mostków termicznych w miejscu mocowania. Łączniki są zagłębiane w materiale izolacyjnym, a następnie zakrywane zaślepką z materiału izolacyjnego (EPS lub MW). W ten sposób powstaje zawsze równa i jednolita powierzchnia modernizowanej elewacji, pozbawiona pęknięć i zarysowań.

Zastosowanie ejotherm STR U to oszczędność dla wykonawcy w postaci zmniejszonych nakładów pracy oraz materiałów dzięki całkowitemu wyeliminowaniu procesu szpachlowania łączników oraz możliwości bezpośredniego przejścia do etapu nakładania warstwy zbrojącej. Cały proces odbywa się bez użycia specjalistycznych narzędzi i materiałów. Technologia STR U zapewnia w końcowym efekcie nie tylki równomierne nałożenie tynku zewnętrznego, ale także daje energooszczędną elewację.

Montaż łączników STR U polega na:

  1. wywierceniu otworu wiertłem o średnicy 8 mm;
  2. włożeniu łącznika;
  3. wkręceniu śruby - strefa rozporowa ulega rozparciu i jednocześnie następuje kompensacja środkowej części trzpienia łącznika z zagłębieniem się talerzyka łącznika w materiał izolacyjny. Zagłębienie łącznika w materiale jest potwierdzeniem działania zasady STR. Z kolei brak zagłębienia łącznika oznacza nieprawidłowy montaż. Łącznik nie jest poprawnie osadzony;
  4. zakryciu gniazda poprawnie osadzonego łącznika poprzez założenie zaślepki STR.

Wkręcana śruba łącznika zapewnia wysoką skuteczność i bezpieczeństwo mocowania. Szybkość i prostota montażu to bezsprzeczne zalety rozwiązania ejotherm STR U.

W przypadku rozwiązania ejotherm STR U nie ma znaczenia, na jakim podłożu układana jest termoizolacja, ponieważ łączniki te mogą być mocowane na wszystkich typach podłoży budowlanych. Jednocześnie, zawsze przy minimalnej głębokości zakotwienia oraz zawsze przy 8 mm średnicy łącznika, gwarantowane jest przenoszenie dużych obciążeń.

W dobie optymalizacji procesów oraz nieustannie rosnących kosztów pracy ejotherm STR U zapewnia, iż zamocowana termoizolacja będzie stanowić bezpieczny i trwały oraz ekonomiczny element inwestycji, zgodnie z dewizą: jakość w górę, koszty łączne systemu w dół.

źródło i zdjęcie: www.ejot.pl