Czym ogrzewać dom? - Rodzaje paliw

Czym ogrzewać dom? - Rodzaje paliw

Odmienne paliwa to zarówno różne koszty ogrzewania, jak i bardzo duże różnice w wygodzie eksploatacji urządzenia grzewczego.

W większości domów można zastosować prawie wszystkie rodzaje paliw do ogrzewania wyjątkami są:

  • gaz ziemny, który jest dostępny tylko w pobliżu sieci gazowej,
  • paliwa stałe (zwykle węgiel), którego używania może zakazywać prawo miejscowe.

Jeśli nie czerpiemy paliwa z sieci (gaz lub elektryczność), to musimy na nie wygospodarować miejsce w domu lub w innym miejscu na działce. Ilość miejsca na składowanie może być bardzo różna, różne są też wymagania dotyczące przechowywania paliw. Jeśli wybieramy na przykład kocioł na drewno, sprawdźmy, jak dużo miejsca zajmie opał na cały sezon grzewczy .

Zasady instalacji

Zasady instalowania kotłów grzewczych są regulowane przepisami budowlanymi. Nie wolno ich lekceważyć, bo są dyktowane względami bezpieczeństwa.

Paliwa stałe

Najważniejsze wymagania dotyczące kotłów o mocy do 25 kW na paliwa stałe:

  • kocioł musi być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu (kotłowni);
  • podłoga pomieszczenia musi być niepalna;
  • w podłodze musi znajdować się wpust kanalizacyjny;
  • wentylacja kotłowni musi być grawitacyjna i spełniać poniższe warunki:

a) otwór nawiewny musi mieć powierzchnię co najmniej 200 cm2;

b) w kanale nawiewnym nie wolno montować przepustnic;

c) kanał nawiewny powinien zasysać powietrze wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń, należy zatem zastosować się do przepisów dotyczących czerpni powietrza wentylacyjnego i umieścić kanał min. 2 m nad powierzchnią terenu;

d) kanał wywiewny musi mieć co najmniej 14 × 14 cm i powinien być wykonany z niepalnego materiału i wyprowadzony ponad dach;

  • przekrój kanału dymowego oraz wysokość komina muszą być wystarczająco duże, by zapewnić sprawne odprowadzenie dymu. Wymagania te są określone w dokumentacji kotła - tzw. danych techniczno-rozruchowych (DTR).

Często wykonywany kanał o wymiarach 14 × 14 cm zwykle okazuje się zbyt wąski. Dla kotłów na paliwa stałe kanał dymowy zwykle nie powinien być mniejszy niż 20 × 20 cm. Nieodpowiedni kanał dymowy jest często przyczyną złej pracy kotła.

Ponadto:

  • nowoczesne kotły o wysokiej sprawności zwykle wymagają lepszego ciągu kominowego niż stare kotły zasypowe, bo spaliny są chłodniejsze, a opory wewnętrzne kotła większe;
  • przód kotła musi być oddalony od przeciwległej ściany o co najmniej 1 m, tak by możliwa była jego wygodna obsługa i czyszczenie. Trzeba też zapewnić dostęp do wyczystek kotła i komina (zwykle z boku kotła).

W praktyce bardzo mała kotłownia jest niewygodna, bo:

a) utrudnia obsługę kotła;

b) nie mieści się w niej podajnik paliwa ani nawet niewielki jego zapas;

c) może zabraknąć w niej miejsca na zasobnik c.w.u. Kotły na paliwo stałe pracują jako jednofunkcyjne, konieczny jest więc zbiornik, dostosowany do liczby mieszkańców - standardowa pojemność to 50 litrów na osobę.

Zanim kupimy duży zasobnik, sprawdźmy, czy da się on wnieść do kotłowni.