Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła?

Pompa ciepła osiąga wielką popularność. Dowodem na to jest poziom sprzedaż pomp ciepła w Europie, który w roku 2007 osiągnął 500 000, w Polsce zaś 3200. Zapotrzebowanie na pompy ciepła rośnie ostatnio w imponującym tempie 50% rocznie.

Dlaczego pompa ciepła jest popularna?

Pompa ciepła to najtańszy sposób pozyskiwania energii cieplnej do ogrzewania domu i c.w.u. Niskie wydatki eksploatacyjne trzeba okupić jednak dość znacznym kosztem inwestycji. W Europie ten koszt jest kompensowany systemem ulg i zachęt finansowych.

  • To proekologiczne rozwiązanie ogrzewania domu i c.w.u. w Europie jest bardzo ważkim argumentem, a w Polsce niekoniecznie.

Tanio a nawet drogo

Porównanie kosztów ogrzewania i c.w.u. dla różnych systemów grzewczych wyraźnie pokazuje, że ogrzewanie domu pompą ciepła jest najtańsze.

Zatem celowość stosowania pompy ciepła ze względu na niskie koszty ogrzewania nie budzi żadnych wątpliwości.

W jakim czasie zwrócą się znaczne wydatki inwestycyjne?

Jeśli porównujemy instalację pompy ciepła z instalacją z kotłem olejowym, to przy rocznych oszczędnościach ok. 7000 zł, nawet większe o 30-40 000 zł koszty inwestycyjne zwrócą się w 5 lat.

Przy porównaniu z kotłem na gaz ziemny będzie to okres dłuższy. Ale koszt inwestycji, zwykle szacowany na 30-70 tys. zł, w dużej mierze  zależy od rodzaju systemu pompy ciepła. Dlatego pytanie o czas zwrotu wydatków inwestycyjnych ma sens tylko wówczas, gdy określimy konkretny rodzaj systemu pompy ciepła.

opracowanie: prof. Wiesław Marciniak
zdjęcie: Remonty Budowalne