Odzysk wody deszczowej i przydomowa oczyszczalnia ścieków w LUMINA HOUSE

Odzysk wody deszczowej i przydomowa oczyszczalnia ścieków w LUMINA HOUSE

Wysoko energooszczędny dom LUMINA House, który powstaje w podwrocławskiej Długołęce, ma na celu propagowanie wśród indywidualnych inwestorów nowoczesnych rozwiązań w budownictwie. Łączy on działanie systemów, które pozwalają oszczędzać energię, a także aktywnie ją pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. Przykładem proekologicznych rozwiązań, które zastosowano w domu LUMINA jest zagospodarowaniu wody deszczowej oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków.

O zagospodarowaniu wody deszczowej oraz przydomowej oczyszczalnia ściekówo opowiada Jerzy Mikulski z Polskiej Wody Deszczowej Sp. z o.o.

Dlaczego warto zainwestować w system odzysku wody deszczowej? Jakie są największe korzyści z posiadania tego typu instalacji?

Wodę deszczową mamy za darmo, jednak musimy zapłacić za odprowadzenie jej do kanalizacji. Woda pitna sukcesywnie drożeje, a w gospodarstwie domowym ponad połowę zużywanej wody możemy zastąpić pochodzącą z dachu odpowiednio przefiltrowaną i zgromadzoną wodą deszczową. To już podwójna korzyść. Taka woda (przysłowiowo "miękka") świetnie nadaje się do spłukiwania toalet, prania, prac porządkowych, mycia samochodu i podlewania ogrodu. Ponadto pozostaje w miejscu opadu, co zapobiega m.in. obniżaniu się poziomu wód gruntowych, powodziom, czy przeciążeniom kanalizacji burzowej.

Jak przebiega proces odzysku wody deszczowej w domu LUMINA HOUSE?

W LUMINIE House, wykorzystując kompleksowe rozwiązania niemieckiej firmy GRAF, zastosowano dwojaki sposób odzysku wody deszczowej - z dachu i z parkingu (tzw. woda "szara"). Woda z dachu dostaje się do rynien i poprzez rury spustowe doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią, poprzez studnie rewizyjne do podziemnego zbiornika wody deszczowej, gwarantującego poprzez stałą, niską temperaturę i brak dostępu światła słonecznego wysoką jakość wody. Następnie deszczówka jest filtrowana za pomocą samoczyszczącego się filtra znajdującego się w zbiorniku i dzięki pompie umieszczonej w zbiorniku (brak hałasu w domu) doprowadzana zostaje przewodami tłocznymi do instalacji wewnątrz budynku, gdzie jest wykorzystywana do spłukiwania toalet i prania. W przypadku długotrwałej suszy, niedobór wody jest uzupełniany w zbiorniku wodą pitną w sposób automatyczny. W razie bardzo obfitych opadów nadmiar wody zostaje odprowadzony do przepompowni i stąd dalej do układu rozsączania.

Na czym dokładnie polega recykling wody "szarej"?

Woda z terenu parkingu poprzez wpusty uliczne trafia do separatora związków ropopochodnych, skąd po podczyszczeniu kierowana jest do zbiornika wody szarej. Zastosowanie separatora jest istotne, ponieważ w wodzie z parkingu mogą znaleźć się wycieki z samochodów. Separator wyłapuje je, filtruje wstępnie wodę i dopiero wtedy woda wpływa do zbiornika. Woda z tego zbiornika może być wykorzystywana do podlewania ogrodu, czy prac porządkowych. W przypadku niedoboru wody jest ona uzupełniana ze zbiornika wody deszczowej. Z nadmiarem wody postępuje się identycznie, jak przy zbiorniku wody deszczowej.

Jakie urządzenia wchodzące w skład systemu odzysku wody deszczowej zastosowano w domu LUMINA HOUSE?

W gruncie zostały umieszczone 2 zbiorniki typu CARAT firmy GRAF o pojemności 3750 litrów każdy, wyposażone w filtr i pompę. Zbiornik na wodę "szarą", ze względu na jego usytuowanie (parking, przejazd), wykonany został w wersji przystosowanej do przenoszenia dużych obciążeń (ruch samochodów ciężarowych). Zbiorniki połączone są systemem rur ze studniami rewizyjnymi, przepompowniami i instalacją zasilającą wewnątrz budynku.

Układ rozsączania jest zbudowany ze skrzynek rozsączających firmy GRAF typ 300. Są to skrzynki typu ciężkiego (przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń) o wysokiej zdolności rozsączania (rozsączanie w trzech kierunkach), poprzez które nadmiar wody jest odprowadzany do gruntu. Obsługa instalacji jest bardzo prosta, gdyż dzięki zaawansowanemu sterowaniu wszystkie czynności odbywają się automatycznie (łącznie z czyszczeniem filtra i rezerwowym dopuszczaniem wody pitnej, a także ochroną pompy przed suchobiegiem). Dzięki wskaźnikowi poziomu wody w zbiorniku, możemy w sposób świadomy decydować o jej zużyciu. Układ automatyki posiada unikalną funkcję integracji z instalacją inteligentnego budynku.

Na jakim etapie budowy warto pomyśleć o instalacji systemu odzysku wody deszczowej i o czym należy pamiętać, decydując się na jego zastosowanie?

O zastosowaniu systemu odzysku wody deszczowej należy pomyśleć już na etapie projektowania budynku i zagospodarowania terenu. Najczęściej dysponujemy odpowiednią powierzchnią na działce tak, aby zmieściły się zbiorniki i system rozsączający, należy jednak znać poziom występowania wody gruntowej oraz rodzaj gruntu (ważne przy doborze układu rozsączania i typu zbiornika). Następnie projektuje się rozkład urządzeń w terenie i przewody doprowadzające deszczówkę do punktów poboru wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wszystkie elementy systemu znajdują się pod ziemią, nie wpływają więc negatywnie na wygląd naszej posesji i jedynie w niewielkim stopniu ograniczają sposób ostatecznego zagospodarowania powierzchni działki. Wykorzystanie wody deszczowej w domu wymaga wykonania dodatkowej instalacji rozprowadzającej deszczówkę - nie wolno jej łączyć z instalacją wody pitnej.

Oprócz systemów zagospodarowania wody deszczowej w LUMINIE HOUSE zastosowano również biologiczną oczyszczalnię ścieków. Jakie są jej zalety?

Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, skąd po neutralizacji będą rozsączane w gruncie poprzez system tuneli rozsączających. Proces oczyszczania przebiega w sposób całkowicie biologiczny, bez użycia jakichkolwiek dodatkowych preparatów. Jest on w pełni kontrolowany, przyjazny w obsłudze i dający 99% oczyszczenia ścieków. W LUMINIE House zastosowana została oczyszczalnia również firmy GRAF typu MBBR PICOBELLL ze zbiornikiem typu CARAT o pojemności 3750 litrów oraz tunelami rozsączającymi typu 300. Jest to nowatorskie rozwiązanie (na bazie składanych zbiorników CARAT o dowolnie kształtowanych przegrodach wewnętrznych,) posiadające znak CE, który gwarantuje spełnienie rygorystycznych wymagań Unii Europejskiej w tym zakresie.

źródło i zdjęcie: Archipelag