"Prezent  dla Ziemi" z firmą Wilo

"Prezent dla Ziemi" z firmą Wilo

Wszystkim jest znany problem rosnącego zużycia energii i emisji CO2. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że w Europie ok. 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej przypada na pompy. Istnieje tu więc ogromny potencjał do oszczędności w skali makro. Obecnie, wiele systemów ciepłowniczych wyposażonych jest w pompy o bardzo niskiej sprawności.

Zastosowanie pomp najnowszej generacji pozwoliłoby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet 10-krotnie! Regulacje prawne Unii Europejskiej wspierają proces szybkiej modernizacji przestarzałych systemów. W praktyce, wejście w życie tzw. Dyrektyw EuP (ang. Energy using Products) i ErP (ang. Energy related Products) oznacza, że wkrótce ponad 90% bezdławnicowych pomp obiegowych dla ciepłownictwa i klimatyzacji nie będzie już dopuszczonych do sprzedaży.

Nowe wymogi UE

Zgodnie z zapisami dokumentu, od dnia 1 stycznia 2013 r. można będzie stosować tylko takie pompy bezdławnicowe wolno stojące, których współczynnik efektywności energetycznej (EEI) nie będzie przekraczał 0,27. Od 1 sierpnia 2015 r. warunki dotyczące wykorzystywania pomp obiegowych wolno stojących zostają odpowiednio podwyższone, co spowoduje podniesienie wymaganego poziomu sprawności energetycznej w klasie A - współczynnik efektywności energetycznej (EEI) dla pomp nie będzie mógł przekraczać 0,23.

W praktyce oznacza to, że w Europie będzie możliwa sprzedaż tylko produktów z grupy pomp o najwyższej sprawności (klasa A) - takich jak m.in. typoszereg pomp Wilo-Stratos. Pompy z tej grupy obejmują swoimi charakterystykami największy obszar pola pracy i należą do najbardziej energooszczędnych pomp pod względem osiąganych sprawności.

Typoszereg pomp Wilo-Stratos został poszerzony. W grupie tych urządzeń znajdują się zarówno pompy z przyłączami gwintowanymi oraz pompy kołnierzowe, pompy o najmniejszych parametrach wydajności, jak i pompy, które swoimi parametrami licznie wypełniają pole wydajności. Szeroka gama produktów pozwala bardziej precyzyjnie dobrać pompę do wymaganych parametrów i zarazem zmniejszyć koszt zużycia energii elektrycznej. Pompy te są jednocześnie równoważnymi zamiennikami w przypadku urządzeń innych producentów.

Co wyniknie ze zmian w prawie...

Nowe przepisy to duże wyzwanie dla producentów pomp, ale też świetna wiadomość dla ochrony klimatu w Europie i dla użytkowników pomp w budownictwie. W ciągu kilku lat oszczędności w Europie powinny być tak duże, że pozwalałyby wyłączyć 4 z 12 eksploatowanych bloków energetycznych w Bełchatowie, największej na świecie elektrowni wytwarzającej energię elektryczną z węgla brunatnego.

Emisja CO2 w wyniku zastosowania pomp najnowszej generacji spadnie o ponad 6 milionów ton rocznie! To ilość, którą akumuluje 500 000 hektarów lasów. W skali mikro, czyli pojedynczych gospodarstw domowych, zastosowanie pomp najnowszej generacji wpłynie na istotne zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.
Według danych niemieckiej fundacji Stiftung Warentest (z 09.2007) nieregulowana, nieznacznie przewymiarowana (co jest niestety powszechne) pompa obiegowa, która w ciągu roku pracuje ok. 5 000 godzin, jest urządzeniem, które w gospodarstwie domowym zużywa najwięcej energii elektrycznej, więcej niż AGD czy oświetlenie.

Zamontowanie najnowszej generacji pomp obiegowych Wilo-Stratos PICO pozwala zmniejszyć rachunek za energię zużywaną przez pompę nawet 10-krotnie!
A przekładając to na emisję CO2, zastosowanie pomp Wilo-Stratos PICO oznacza zmniejszenie tej emisji o 430 kg rocznie przez jedno tylko gospodarstwo domowe.

"Prezent dla Ziemi" z firmą Wilo

Od 27 października 2010 r. firma Wilo oficjalnie rozpoczęła akcję "Prezent dla Ziemi". Za każdą zakupioną pompę WILO klasy energetycznej A firma Wilo sadzi 1 drzewo. Poprzez tą akcję firma Wilo chce przyczynić się do przyszłej absorpcji CO2 przez posadzone drzewa. W roku ubiegłym posadzonych zostało 2500 drzew w Knyszewie w województwie podlaskim, gdzie w ubiegłym roku huragan zniszczył część lasu w tym regionie. Kolejne 2500 drzew firma Wilo posadziła w gminie Buk w województwie wielkopolskim. Wsparliśmy tutaj lokalną inicjatywę przywracania buków Bukowi, gdyż gmina ta wbrew nazwie ma jeden z najniższych współczynników terenów zielonych.

Każde z posadzonych drzew będzie wytwarzać tlen potrzebny dla 4 dorosłych osób. "Będzie" - bo to, co dziś zaczynamy robić, robimy z myślą o przyszłości. Prawdziwymi beneficjentami tej akcji będą kiedyś dzisiejsze dzieci.

Tegoroczna edycja akcji "Prezent dla Ziemi", w ramach której za każdą zakupioną pompę WILO klasy energetycznej A posadzone zostało 1 drzewo, co dało ponad 12 500 posadzonych drzew w różnych regionach Polski. Te drzewa w przyszłości dostarczą tlen dla około 50 000 osób. Wiosną 2011 r. firma Wilo zawitała do miejscowości Trąbin w gminie Brzuze. Posadzonych zostało tam 2500 drzew. Były to między innymi brzozy, lipy, graby, śliwy, buki, jarzębiny, kasztanowce i klony.

W ramach akcji "Prezent dla Ziemi" sadzenie drzew odbyło się także w Limanowej i Białymstoku.

źródło i zdjęcie: Wilo