Monitoring zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce
Monitoring zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce
W województwie małopolskim uruchomiony został system prognozowania i ostrzegania mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki temu będą oni wiedzieć wcześniej, czy np. w danym dniu dłuższy pobyt na wolnym powietrzu nie niesie z sobą zagrożeń dla zdrowia.

Niestety, aglomeracja krakowska należy do najbardziej zanieczyszczonych stref w Małopolsce. Zapylenie powietrza jest tu wyższe niż dopuszczalne normy i to przez większość dni w roku. Zdarza się też - zwłaszcza zimą - że przekroczone są nawet poziomy alarmowe. A specjaliści przestrzegają, że w dniach, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest duże, mieszkańcy powinni ograniczyć pobyt na wolnym powietrzu - szczególnie dotyczy to dzieci, osób starszych i przewlekle chorych (np. na astmę), kobiet w ciąży, alergików itp.

Teraz będzie można łatwo sprawdzić, czy w danym dniu lepiej pozostać w domu. W Małopolsce uruchomiono system prognozowania i ostrzegania mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza. Zajmuje się tym - na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjaliści przygotowują mapy z prognozami stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu i tlenku węgla) na dzień bieżący i dwa kolejne. Prognozy te określają ryzyko wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych norm oraz poziomów alarmowych.

Jak tworzy się prognozy zanieczyszczenia powietrza?

Tak jak prognozy pogody. Potrzeba do tego mnóstwo danych - m.in. szczegółowych informacji meteorologicznych, informacji o emisji zanieczyszczeń, informacji o podłożu (temperatura i wilgotność gleby, topografia terenu itd.) oraz informacji o napływie zanieczyszczeń spoza obszaru objętego prognozowaniem (czyli np. ze Śląska). Wygląda to tak, że obszar województwa dzieli się na siatkę kwadratów (o wymiarach ok. 5 na 5 km) i dokonuje obliczeń na podstawie wyżej wymienionych danych. Cały proces przygotowywania prognoz jest bardzo skomplikowany, tłumaczy dr inż. Joanna Strużewska z Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Warszawskiej. Przyznaje jednocześnie, iż szczególnie trudne jest przygotowywanie prognoz dla tak dużej aglomeracji jak Kraków. Obszary miejskie charakteryzują się dużą zmiennością przestrzenną zanieczyszczeń i zróżnicowaniem źródeł emisji. Tak więc z konieczności te emisje są uśredniane. Dlatego dane o stężeniach zanieczyszczeń mogą być zaniżone, wyjaśnia Strużewska.

Mapy z prognozami stężeń zanieczyszczeń w powietrzu publikowane są na stronie internetowej www.malopolska.pl/powietrze. Na razie nie da się zdobyć tych danych w inny sposób, co może stanowić problem dla mieszkańców, którzy nie mają dostępu do internetu.

Informacje na stronie mają być stopniowo rozbudowywane. W przyszłości serwis ma też zostać wzbogacony o informacje o zagrożeniach dla zdrowia, jakie niesie z sobą zanieczyszczenie powietrza, i wskazówki postępowania dla mieszkańców. Prócz tego planuje się uruchomić usługę "newsletter", dzięki której zainteresowani mieszkańcy będą otrzymywać komunikaty e-mailem. Prognozy dotyczące zanieczyszczenia powietrza będzie też publikował "Dziennik Polski" - w poniedziałki i piątki.

źródło: www.malopolskie.pl
zdjęcie: PolskieKrajobrazy.pl