"Krajowy Plan Działań w zakresie OZE" przyjęty przez rząd

"Krajowy Plan Działań w zakresie OZE" przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia br. "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych", przygotowany przez ministra gospodarki. W 2020 r. w Polsce 15,5 proc. w zużyciu energii końcowej brutto ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Filarami zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych będzie większe wykorzystanie biomasy oraz energii elektrycznej z wiatru, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Rząd chce, by dojście do 15,5 proc. poziomu zużycia energii z OZE odbyło się w sposób zrównoważony. "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" uwzględnia zasoby OZE i surowców do wytwarzania paliw oraz stanu systemu elektroenergetycznego.

Rozwój wykorzystania OZE umożliwi zaspokojenie wzrastającego zapotrzebowania na energię - uważa rząd. Zwiększy też stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE pozwala zwiększyć poziom dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzyć warunki do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych surowcach, podkreśliło CIR.

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne - przypomina CIR. Energetyka odnawialna przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej. Realizacja inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii wpływa także na wzrost zatrudnienia w gospodarce, zaznaczyło Centrum.

Sporządzenie i przesłanie do Komisji Europejskiej planu działań wynika z postanowień unijnej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" określa cele dotyczące udziału energii z OZE w sektorach: transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. Określa też środki, które należy podjąć dla osiągnięcia tych celów.

CIR przypomina, że plan rozwija i uszczegółowia prognozy dotyczące odnawialnych źródeł energii zawarte w polityce energetycznej Polski do 2030 r., przyjętej w zeszłym roku przez rząd.

źródło: PAP
zdjęcie: Adrian Jabłoński