PM Group w koalicji na rzecz zrównoważonego budowania

PM Group w koalicji na rzecz zrównoważonego budowania

PM Group przystąpił do koalicji na rzecz zrównoważonego budownictwa. Po raz pierwszy w Polsce przy jednym stole zasiedli wszyscy uczestnicy procesu powstawania inwestycji budowlanych.

Koalicja powstała na potrzeby projektu "Partnerstwo na wszystkich etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej". Jego celem jest promocja koncepcji zrównoważonego budownictwa w Polsce oraz współpracy pomiędzy realizującymi ją firmami. Projekt został zainicjowany przez Generalnego Wykonawcę - firmę RD bud, będącą jednocześnie sponsorem projektu.

To jedna z niewielu inicjatyw, która promuje współpracę firm uczestniczących w kolejnych etapach powstawania zrównoważonych inwestycji budowlanych, w tym m.in. inwestorów, architektów, firmy projektowe i wykonawcze, producentów materiałów budowlanych, kancelarie prawne, władze miasta oraz innych ważnych graczy w tym procesie, mówi Katarzyna Chwalbińska-Kusek, współorganizatorka akcji.

Czym jest zrównoważona inwestycja budowlana?

Określenie to można próbować zastąpić takimi słowami jak: "zielona", "ekologiczna", "przyjazna" czy "rozsądna i logiczna", mówi Paweł Szałkowski z PM Group. Wszystkie oddają jej najważniejszą ideę - proekologiczne i racjonalne podejście do realizowanego projektu.

A co oznacza zrównoważony rozwój dla inżyniera kontraktu?

Architektura zrównoważonego rozwoju to nie filozofia, ale zaawansowana inżynieria z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych technologii i rozwiązań technicznych, tłumaczy Paweł Szałkowski. Nie jest sztuką wykorzystywać dziesiątki eko-gadżetów w sposób nieprzemyślany: dla nas budynek ekologiczny to przede wszystkim budynek logiczny.

Wszystkie etapy inwestycji są jednakowo ważne, ponieważ jedna zła decyzja ma wpływ na całość inwestycji i może się wiązać nawet z zaprzeczeniem jej zrównoważonego charakteru. Wydaje się na przykład, że wystarczy zamontować na dachu panele słoneczne, zastosować turbiny wiatrowe, czy odzyskiwać deszczówkę i już można mówić o ekologicznym budynku. Nic bardziej mylnego. Niewłaściwie dobrane panele solarne mogą okazać się inwestycją chybioną, bo na przykład będą zapewniać zbyt mało energii w ogólnym bilansie budynku w odniesieniu do ceny ich zakupu, tłumaczy dodaje ekspert PM Group. Ogromne znaczenie ma również planowanie urbanistyczne, zwłaszcza miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oparte na rzetelnej wiedzy urbanistów, które pomagają skoordynować działania projektowe na wszystkich etapach.

W zrównoważonym budownictwie preferowane są rozwiązania, w których maksymalnie wykorzystuje się już istniejącą infrastrukturę techniczną oraz szanuje społeczność lokalną i środowisko naturalne. Do tego dochodzą również takie zagadnienia, jak np. efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, ochrona atmosfery, świadome wykorzystanie materiałów odzyskanych lub pozyskanych z recyklingu, zapewnienie użytkownikom obiektu właściwych warunków życia i pracy. W zrównoważonych budynkach nie chodzi tylko o ekologię, ale i o ekonomię. By budynek był faktycznie tańszy w eksploatacji, na przykład energooszczędny, już na etapie projektowania trzeba wykorzystać wszystkie czynniki: od położenia, przez warunki klimatyczne, po nawet rodzaj roślinności, występującej na danym terenie.

Spełnienie takich racjonalnych i logicznych warunków przez budynek pozwala na przyznanie mu certyfikatu LEED, który jest amerykańskim systemem oceny rozwiązań technicznych, stosowanych w inwestycjach budowlanych. Obiekt z takim znakiem jest przyjazny dla środowiska, w tym dla jego użytkowników, a jednocześnie tańszy w eksploatacji. Szacuje się, że budynki z certyfikatem LEED na etapie użytkowania pozwalają zaoszczędzić nawet 25% kosztów.

------------------------------------------

PM Group jest międzynarodową firmą architektoniczną, zarządzającą realizacją inwestycjami i zajmującą się doradztwem technicznym dla sektora prywatnego i publicznego. Firma powstała w Irlandii, a obecnie posiada biura w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Na całym świecie zatrudnia blisko 1700 osób. W rodzimej Irlandii jest największą firmą inżynierską i liderem w zakresie projektowania i zarządzania inwestycjami w sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym. Polska siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, ale spółka prowadzi także biura w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Krakowie. Polski oddział PM Group zatrudnia ponad 200 inżynierów i architektów.

W 2008 r. za dużą dynamikę rozwoju firma otrzymała od Brytyjsko - Polskiej Izby Handlowej nagrodę w kategorii Business Development. W 2010 r. nagrodzono ją tytułem Lidera Eko-inwestycji za projekt poprawy gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji jeleniogórskiej. Jest też dwukrotnym laureatem Gazeli Biznesu i Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego oraz pierwszej nagrody w konkursie Bezpieczna Budowa 2008, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy i Okręgowe Inspektoraty Pracy.

źródło: PM Group
zdjęcie: www.arkada.net.pl