Audyt energetyczny i termomodernizacja sposobem inteligentnego oszczędzania

Audyt energetyczny i termomodernizacja sposobem inteligentnego oszczędzania

Firma PNO Consultants wraz z czasopismem Green2 organizuje 17 czerwca 2011 r. w Warszawie bezpłatne seminarium pt. "Audyt energetyczny i termomodernizacja sposobem inteligentnego oszczędzania". Seminarium skierowane jest do jednostek użyteczności publicznej i przedsiębiorców.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił programy, w których wartość zwrotnej formy finansowania sięga 2 mln zł (780 000 zł dla przedsiębiorstw oraz 1 010 000 zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Celem programów jest wzrost efektywności energetycznej budynków.

Racjonalnie wykorzystując energię, jednostka oszczędza na kosztach eksploatacji oraz zmniejsza zanieczyszczenia środowiska.

W trakcie seminarium pt. "Audyt energetyczny i termomodernizacja sposobem inteligentnego oszczędzania" będzie można dowiedzieć się jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie z UE oraz jakie korzyści wynikają z zastosowania rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną.

Główne zagadnienia seminarium:

 • Audyt energetyczny i elektroenergetyczny;
 • Termomodernizacja - bilans kosztów;
 • Wentylacja i klimatyzacja - przegląd systemów, wpływ na rozwiązania architektoniczne;
 • Dotacja kluczem do zwiększenia efektywności energetycznej;
 • Kredyt na termomodernizację i audyt.

Tematy poruszone na seminarium "Audyt energetyczny i termomodernizacja sposobem inteligentnego oszczędzania":

 • Zintegrowany proces projektowania kluczem do efektywnej termomodernizacji - Maksymilian Stec, właściciel biura projektowego MSDesign.
 • Termomodernizacja budynków - bilans kosztów - dr Ludomir Duda, audytor energetyczny KAPE nr 0001.
 • Finansowanie projektów termomodernizacyjnych - Wenanta Anna Rolka, Action Line Manager , PNO Consultants.
 • Fasada bioklimatyczna - oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu użytkowników - Aleksander Tymiński, SOMFY Sp. z o.o.
 • Rola innowacyjnych systemów oświtleniowych w efektywnym użytkowaniu energii elektrycznej - Bogdan Ślęk, Philips Lighting Poland S.A.
 • Wentylacja i klimatyzacja w obiektach - przegląd systemów, wpływ na rozwiązania architektoniczne. Zrównoważony rozwój w obszarze budownictwa a efektywność energetyczna - dr. inż Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska.
 • Efektywne zarządzanie energią - Program Piorytetów NFOŚiGW - Lesław Janowicz, Action Line Manager (Energy&Environment) PNO Consultants.

Seminarium skierowane jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • szkół wyższych w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz instytutów naukowo - badawczych,
 • samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • organizacji pozarządowych, kościołów, innych związków wyznaniowych oraz kościelnych osób prawnych prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej.

Miejsce seminarium: Soho Factory, ul. Mińska 25, Warszawa. Rejestracja uczestników do dnia 15 czerwca br. Szczegóły na stronie organizatora.

źródło: PNO Consultants
zdjęcie: www.audyt-energetyczny24.eu