Nowi liderzy GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii

Nowi liderzy GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii

Po sukcesie pierwszej edycji GreenEvo, przyszedł czas na wybranie nowych liderów polskich zielonych technologii. Kapituła konkursu wyłoniła siedemnaście najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich technologii prośrodowiskowych. Proponowane przez polskie firmy rozwiązania przedstawiają bardzo szerokie spektrum, obejmujące m.in. takie dziedziny jak rozwiązania energooszczędne i odnawialne źródła energii.

Surowa ocena i selekcja zgłoszonych technologii w ramach projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii trwała od kilku miesięcy. W tym czasie, spośród 36 aplikacji wyłoniono 21 rozwiązań proponowanych przez 19 firm. W maju i czerwcu br. ich przedstawiciele odbyli szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Środowiska w zakresie międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, technik profesjonalnej prezentacji, technik profesjonalnej sprzedaży oraz instrumentów wsparcia publicznego dla firm. Po obradach i przeanalizowaniu dokumentacji specjalnie powołana, niezależna Kapituła konkursu wyłoniła siedemnaście najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich technologii prośrodowiskowych.

Proponowane przez polskie firmy rozwiązania przedstawiają bardzo szerokie spektrum, obejmujące m.in. takie dziedziny jak rozwiązania energooszczędne, odnawialne źródła energii, technologie wodno-ściekowe, rekultywacja jezior, a także technologie wspierające gospodarkę odpadami i ochronę powietrza. Są to m.in. nowatorska metoda unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, hybrydowa suszarnia odpadów ściekowych, sterownik zdalnej kontroli urządzeń elektrycznych czy bezprzewodowy system zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jakości zaprezentowanych technologii. W drugiej turze selekcji Kapituła odrzuciła tylko jedną firmę. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie firm w projekt GreenEvo i wielki potencjał eksportowy zgłoszonych rozwiązań, podkreśla Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Już od jesieni 2011 r. firmy, dysponujące wybranymi technologiami, będą brały udział w międzynarodowej promocji projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. Pełna lista liderów oraz wybranych do projektu technologii na stronie www. greenevo.pl.

źródło: GreenEvo