Na czym polega gospodarka odpadami we własnym domu?

Na czym polega gospodarka odpadami we własnym domu?

Kiedyś odpady były zbędnym materiałem, którego miejsce było na wysypisku śmieci lub w przydrożnym rowie. Dziś odpady stanowią cenne źródło energii oraz są surowcem, z którego wytwarza się nowe produkty.

W dużym stopniu ponowne przetworzenie odpadów uzależnione jest od ich gospodarowania, na co z kolei ma wpływ skuteczne prawo, selektywna zbiórka i recykling oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Jak więc postępować z odpadami we własnym domu?

Nie należy bać się "brudnego? tematu, ani też sądzić, że akurat "mnie to nie dotyczy?. W ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowym postępowaniu z nimi pomagają nam liczne rządowe i pozarządowe kampanie edukacyjne, które mają na celu poprawę świadomości ekologicznej. Pamiętajmy, że będziemy mieszkać w czystym środowisku, jeśli zaczniemy od gospodarowania odpadami we własnym domu. Zmieniając nawyki, zmienimy otoczenie w którym żyjemy.

Odpowiednie postępowanie z odpadami w gospodarstwach domowych to korzyści nie tylko dla środowiska, ale i dla naszego zdrowia.

Dlatego gospodarując odpadami we własnym domu należy uwzględnić:

 • właściwy sposób segregowania,
 • ewentualne wykorzystanie odpadów,
 • sposób postępowania z różnymi rodzajami odpadów,
 • recykling,
 • odpady zielone z ogrodów przydomowych,
 • zużyty sprzęt RTV i AGD,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • termometry rtęciowe i przeterminowane leki,
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.),
 • stare meble,
 • odpady budowlano-remontowe,
 • wyroby zawierające azbest,
 • stare samochody nienadające się do użytku lub naprawy,
 • zużyte opony,
 • prawa i obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • koszty odbioru odpadów komunalnych,
 • obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami.

opr.: Aneta Sadlik
zdjęcie: www.segreguje.org.pl