Na Śląsku przerobią śmieci na paliwo

Na Śląsku przerobią śmieci na paliwo

Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego w Dąbrowie Górniczej przerobi odpady komunalne na wysokokaloryczne paliwa alternatywne, które będą wykorzystywane w cementowniach. Jest to trzeci tego typu zakład wybudowany przez Remondis w Polsce. Dwa pierwsze powstały w Warszawie i Opolu.

Zakład Paliwa Alternatywnego został wybudowany w ciągu 7 miesięcy na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Strem" w Dąbrowie Górniczej. Inwestycja kosztowała około 16 mln złotych. 70 procent środków spółka Remondis uzyskała dzięki preferencyjnemu kredytowi udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki dąbrowskiemu zakładowi spółka staje się liderem w produkcji paliw alternatywnych w Polsce.

Zakład w Dąbrowie będzie przerabiał śmieci pochodzące z gospodarstw domowych z terenu kilku miast woj. śląskiego, w tym z Sosnowca, Czeladzi, Będzina, Katowic, a nawet Pszczyny. Do tej pory były one składowane na wysypiskach. Teraz dzięki zastosowanej nowoczesnej technologii z odpadów wydzielana jest tzw. kaloryczna frakcja, która poddawana jest odpowiedniemu 2-stopniowemu rozdrobnieniu i oczyszczeniu z surowców wtórnych nadających się do recyklingu. Po ostatecznym rozdrobnieniu powstaje kaloryczne paliwo, które po podsuszeniu transportowane jest w postaci płatków do cementowni.

Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego w Dąbrowie Górniczej ma bardzo dużą wydajność. Ze 140 tys. ton odpadów komunalnych zostanie uzyskanych około 40 tys. ton wysokokalorycznego paliwa alternatywnego i 60 tys. ton frakcji biologicznych oraz 2 tysiące ton metali. Instalacja jest tak skonstruowana, że w każdej chwili poprzez dodanie kolejnych elementów może zwiększyć zdolności produkcyjne. Do zakładu nie będą trafiać śmieci segregowane przez samych mieszkańców. Oddzielnie zbierane butelki szklane i plastikowe czy papier będą nadal dostarczane poprzez sortownie do tzw. recyklerów, które przetwarzają je ponownie na papier, butelki szklane oraz plastikowe opakowania.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: Dąbrowa Górnicza