Nowe władze w Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń

Nowe władze w Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń

Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które odbyło się 7 września 2011 r., wybrano nowe władze. Stowarzyszenie, zrzeszające czołowych producentów systemów ociepleń, zapowiedziało kontynuację dotychczasowych działań edukacyjnych i szkoleniowych. Celem organizacji jest także ustanowienie branżowych standardów badawczych dla produktów dostępnych na polskim rynku ociepleń.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) kontynuować będzie dotychczasowe działania edukacyjne i szkoleniowe. Obecnie skierujemy je przede wszystkim do słuchaczy szkół budowlanych i uczelni technicznych, którzy dopiero zapoznają się z technologią ETICS. Z drugiej strony zależy nam też na dotarciu do takich grup jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, inspektorzy nadzoru czy architekci. Nie zapomnimy również o inwestorach i wykonawcach, chociaż ich wiedza na temat ociepleń, co stwierdzamy z satysfakcją, stale się pogłębia, zapowiada nowy prezes Zarządu SSO - Wojciech Szczepański. Równolegle podejmiemy starania, aby standardy systemowych rozwiązań ETICS usankcjonowane zostały w dokumentach normalizacyjnych i przepisach polskiego prawa budowlanego, podkreśla Szczepański.

Celem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń jest także ustanowienie branżowych standardów badawczych dla produktów dostępnych na polskim rynku ociepleń. Popieramy wspólne inicjatywy organizacji branżowych budownictwa i instytutów naukowych, na przykład w zakresie cyklicznego badania klejów do styropianu, jak również wszelkie inne projekty badawcze zmierzające do wyłączenia z obrotu materiałów ociepleniowych nie spełniających wymogów prawnych i technicznych. Już wkrótce bowiem tylko stosując systemy ociepleń sprawdzonej jakości będzie można sprostać coraz wyższym normom związanym z przepisami budowlanymi dotyczącymi energooszczędności. Unijna Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) zakłada przecież, że od 2020 roku w krajach członkowskich powinno się wznosić wyłącznie budynki prawie zeroenergetyczne. Nie osiągnie się tego efektu przy użyciu niesprawdzonych, niesystemowych produktów, tłumaczy Szczepański.

-----------------------------

Wojciech Szczepański współtworzył Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń w 2003 r. Przez kilka lat był szefem Komisji Technicznej SSO, koordynującym przygotowanie branżowych wytycznych w zakresie instalacji systemów ociepleń. W prace tej grupy roboczej zaangażowany jest do dziś. W 2008 r. wybrany został do Zarządu SSO, gdzie od 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa.

Szczepański karierę zawodową w branży chemii budowlanej rozpoczął w 1997 r. w firmie ispo. Od 2000 r. specjalizuje się w technologii systemów ociepleń. Obecnie jest zastępcą dyrektora technicznego Sto-ispo. Ukończył Budownictwo Hydrotechniczne na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

W skład nowego Zarządu SSO weszli również: Ryszard Szymański (wiceprezes, Baumit), Kamil Kiejna (wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu) oraz członkowie: Rafał Adamczyk (Ejot Polska), Piotr Ciborowski (Henkel Polska) i Włodzimierz Krupa (Caparol).

źródło i zdjęcie: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)