Rynek kolektorów w Polsce wart jest 500 mln zł
Rynek kolektorów w Polsce wart jest 500 mln zł
W Europie Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem tempa wzrostu wykorzystania kolektorów słonecznych. Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi badania dotyczące sprzedaży oraz użytkowania urządzeń pozyskujących energię z otoczenia.

Pod względem zainstalowanej mocy kolektory solarne stanowią drugą, po energetyce wiatrowej technologię OZE w Polsce. Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2011 r. wzrosła o ponad 70% i wynosiła około 248 tys. m?, co daje łącznie 904 tys. m? zainstalowanych i użytkowanych kolektorów i stanowi równoważnik 633 MW mocy cieplnej.

W 2011 r. odnotowano rekordowe obroty na rynku kolektorów słonecznych w Polsce. Ich wartość przekroczyła 500 mln zł. To doskonały wynik w porównaniu ze sprzedażą tych urządzeń w innych, wiodących krajach UE. Na rynku europejskim Polska zajmuje 6-7 miejsce.

Obecnie w Polsce jest około 70 firm produkujących i dystrybuujących kolektory słoneczne. Ponad połowa z nich to dystrybutorzy zagranicznych marek, dla których polski rynek jest niezwykle atrakcyjny. Oprócz producentów coraz ważniejsze ogniwo stanowią instalatorzy systemów solarnych. W Polsce funkcjonuje ponad 2 tys. małych kilkuosobowych firm tego typu.


Aktualny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie regulował działanie instalatorów OZE. Będą oni objęci obowiązkowymi szkoleniami i certyfikacją, dopuszczającą do wykonywania zawodu.

Prognozy Ministerstwa Gospodarki wskazują na dynamiczny postęp w sektorze instalacji solarnych. W Krajowym Planie Działań (KPD) zatwierdzono jego rozwój na poziomie 14 mln m?, co daje moc zainstalowaną ponad 10 GWth. Biorąc pod uwagę założenia KPD w sektorze instalacji słonecznych pracę może znaleźć około 10,5 tys. instalatorów.

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce zawdzięcza obecny sukces między innymi programom dotacji. W ramach programu dotacji na zakup instalacji słonecznych prowadzonego przez NFOŚiGW, który wystartował w II powie 2010 r. sprzedano w Polsce dotychczas 81 tys. m?. Jest to 33% całej sprzedaży.

Dużą popularność mają także dotacje z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak największe zainteresowanie wzbudziły Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których na energetykę słoneczną przeznaczono łącznie 231 mln zł. To 20% całego budżetu na energetykę odnawialną.

Na koniec listopada 2011 r. do dofinansowania w ramach RPO zatwierdzono wnioski na budowę instalacji słonecznych o wartości 328 mln zł, czyli o 30% więcej niż alokowano środków.

Szczegółowe wyniki badań sprzedaży instalacji słonecznych oraz informacje na temat wsparcia dla sektora energetyki słonecznej w ustawie OZE zostaną zaprezentowane 18 kwietnia 2012 r. w Krakowie podczas organizowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
zdjęcie: Aneta Sadlik