Kolejni laureaci GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii

Kolejni laureaci GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii

GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii to projekt przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Środowiska. Ma on na celu realizować założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

Firmy, uczestniczące w projekcie GreenEvo - Akceleratorze Zielonych Technologii otrzymują możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia. Program zmierza do wspierania polskich zielonych technologii w walce o rynki zagraniczne. Ministerstwo Środowiska wzmacnia w ten sposób międzynarodową aktywność firm-uczestników programu.

Do grona laureatów kolejnej edycji konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii dołączyło 14 firm. Bardzo się cieszę, że pomagamy innowacyjnym polskim przedsiębiorcom zdobywać zagraniczne kontrakty, a jednocześnie chronimy środowisko. Polskie zielone technologie to znakomity sposób na zrównoważony rozwój. To zadanie, które jest dla nas bardzo ważne i czekamy na sukcesy nowych technologii w tegorocznej edycji, powiedział przewodniczący Kapituły - Minister Środowiska, Marcin Korolec.

Ostateczną listę laureatów, m.in. na podstawie oceny eksperckiej, Kapituła wybierze w czerwcu 2012 r.. Do ostatniego etapu zakwalifikowano następujące firmy:

 • Eco in Sp. z o.o. - Produkcja poliuretanowych mas uszczelniających bez izocyjanianów.
 • Eco in Sp. z o.o. - Produkcja bezrtęciowych poliuretanowych mas uszczelniających do szyb zespolonych.
 • Ekotech Sp. z o.o. - Inżynieria Popiołów - Technologia produkcji spoiw hydraulicznych na bazie Ubocznych Produktów Spalania.
 • ESP Sp. z o.o. - FCE - Free Cooling Energy.
 • Hewalex Sp. z o.o. - Zastosowanie aluminium w produkcji absorberów kolektorów słonecznych.
 • Hydroenergia Sp. z o.o. - Produkcja turbiny wodnej typu KAPLANA.
 • Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. - Technologia wykonywania budynków pasywnych i niskoenergetycznych przy wykorzystaniu szalunku traconego wykonywanego z tworzyw piankowych.
 • "Jakusz" Systemy Zabezpieczeń Bankowych - PLANETARIUM.
 • JAR-DREW Sp. z o.o. - Spalanie biomasy.
 • PPH Kostrzewa Sp. J. - Palnik Platinium Bio na pelety od 16 do 200 kW.
 • LARS Andrzej Szymański - LMS - Logic Managing System.
 • Makroterm Agata i Krzysztof Wąchała Sp. J. - INTEGRATOR - inteligentny system zarządzania energią odnawialną.
 • Qenergy Sp. z o.o. - Technologia zgazowania.
 • Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz - T Technology.
 • Zakłady Urządzeń Kotłowych Staporków S.A. - Mobilna wytwórnia pelletu.

Podstawowym celem GreenEvo jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm-uczestników i eksportu polskich technologii. GreenEvo pomaga firmom w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla ich technologii. Firmy-laureaci GreenEvo mogą korzystać z zagranicznych misji handlowych oraz organizacyjnego wsparcia udziału w wydarzeniach międzynarodowych. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmy uczestniczące w GreenEvo mogą też korzystać z dostępnych szkoleń, dotyczących:

 • technik sprzedaży złożonych rozwiązań technologicznych i przechodzenia od konkurencji cenowej do konkurowania wartością;
 • budowy przekazów marketingowych dla klientów i dziennikarzy;
 • przygotowywania biznesplanów nowych przedsięwzięć;
 • zdobywania środków na rozwój i realizację projektów (w tym w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka);
 • patentowania wynalazków w Polsce i za granicą.

źródło: GreenEvo