Konsumenci dostaną gwarancję jakości styropianu

Konsumenci dostaną gwarancję jakości styropianu

Rozpoczął się pierwszy etap Programu Gwarancji Jakości Styropianu. Celem Programu jest ochrona uczciwej konkurencji oraz wspieranie i upowszechnianie dobrych standardów na rynku wyrobów ze styropianu. Inicjatywa przewiduje szeroko zakrojone działania pro konsumenckie: informacyjne, standaryzacyjne oraz kontrolne.

Warunkiem udziału w Programie Gwarancji Jakości Styropianu - edycja 2012 - jest m.in. zobowiązanie się producenta do czytelnego oznakowania wyrobów i rzetelnego informowania konsumentów o cechach deklarowanych oferowanego styropianu. Uczestnicy Programu opatrzą swoje wyroby dodatkową tabelą wielkości 10x30 cm, w której znajdą się dane na temat najważniejszych cech deklarowanych wyrobu: wartości CS (odporności na odkształcenia), współczynnika przewodzenia ciepła (lambda) oraz minimalnej wagi (gęstości/m3).

Wzór dodatkowego oznakowania wyrobu
w Programie Gwarancji Jakości Styropianu

Tabela ułatwi weryfikację deklarowanych cech wyrobu oraz umożliwi kontrolę ich zgodności z rzeczywistością przez samych klientów. Umożliwienie konsumentom weryfikacji jakości styropianu na rynku jest nowością Programu Gwarancji Jakości Styropianu. Szczególnie ważna w tym zakresie będzie ostatnia kolumna tabeli wskazująca minimalną wagę danej odmiany. Pozwoli to łatwo, skutecznie oraz, co najważniejsze, samodzielnie wykonać test jakości styropianu. Wystarczy zważyć paczkę styropianu i porównać wynik z zadeklarowaną na opakowaniu wartością, tłumaczy Kamil Kiejna, prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Jak podkreśla prezes PSPS, styropian to bardzo dobry materiał termoizolacyjny, z ugruntowaną na polskim rynku pozycją. Jako jego producenci mamy świadomość, że konsument wybiera styropian nierzadko tylko raz w życiu. Chcemy, by robił to świadomie, z poczuciem pewności, że kupuje bezpieczny i pełnowartościowy produkt. Dobry wybór ułatwią klientom ci producenci, którzy odważą się przystąpić do Programu i oznakować wyroby zgodnie z jego założeniami. Już teraz listę uczestników Programu można sprawdzać na stronie PSPS, podpowiada Kiejna.

Do Programu Gwarancji Jakości Styropianu przystąpiły firmy:

 • AUSTROTHERM Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo BARDA Sp. z o.o.,
 • Dom-Styr Sp. j.,
 • PPU Ekobud Sp. z o.o.,
 • Zakład Produkcji Styropianu Eurotermika,
 • FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o.,
 • GENDERKA Sp. z o.o.,
 • ZBWMB Jan Gutkowski,
 • Knauf Industries Polska Sp. z o.o.,
 • Neotherm Sp. j.,
 • NTB Sp. z o.o.,
 • Paneltech Sp. z o.o.,
 • Promax Sp. z o.o.,
 • Styrokon Sp. z o.o.,
 • Styropian Plus Sp. z o.o.,
 • Wytwórnia Styropianu Styromap Sp. j.,
 • Styropoz Sp. z o.o.,
 • Termex Sp. z o.o.

Uczestnikiem Programu może zostać każdy producent styropianu działający na polskim rynku. Przystąpienie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wywiązanie się z wymogów Programu potwierdzone zostanie przyznaniem tytułu Rzetelny Producent Styropianu Programu Gwarancji Jakości Styropianu. Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro branży styropianu w Polsce. Udział w Programie będzie bardzo ważnym i czytelnym komunikatem dla rynku budowlanego i konsumentów, dodaje prezes PSPS.

Równolegle z realizacją Programu Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu przygotowuje szereg materiałów, które pozwolą zrozumieć oznakowanie wyrobów ze styropianu, stosowane określenia oraz znaczenie poszczególnych parametrów. Eksperci PSPS podpowiedzą też, na które z nich zwracać uwagę, wybierając styropian do ocieplenia budynku.

Doświadczenia zdobyte przez naszą organizację w ramach dotychczasowych prac na rzecz standaryzacji jakości wyrobów ze styropianu wskazują, że dla zapewnienia trwałego efektu nie wystarczą same tylko czynności kontrolne, w szczególności jednorazowe czy wyrywkowe. Z tego względu obecnie poprzedzamy je szeroko zakrojonymi działaniami standaryzacyjnymi, te zaś - informacyjnymi, skierowanymi do samych konsumentów. Wszystkie prace z założenia mają być procesem ciągłym, zaznacza Kiejna.

Jesienią 2012 r., niezależna komisja we współpracy z notyfikowanym laboratorium badawczym przeprowadzi pobór wyrobów z rynku i kontrolę ich jakości. Weryfikacji podlegać będzie zarówno to, czy paczki styropianu oznaczone są prawidłowo, jak i to, czy deklarowane przez producenta parametry wyrobu są zgodne z rzeczywistością. Producenci, których wyroby dwukrotnie pozytywnie przejdą taką kontrolę, otrzymają Certyfikat i Znak Jakości Styropianu. Firmy, których wyroby uzyskają wyniki negatywne, będą musiały liczyć się z konsekwencjami, także prawno-administracyjnymi.

Regularnym monitoringiem rynek styropianu będzie objęty również w kolejnych latach, w następnych edycjach Programu. Przedsięwzięciu patronuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS). Podobne programy od wielu lat skutecznie funkcjonują niemal w całej Europie, w tym u większości naszych sąsiadów.

Wszelkie informacje na temat Programu Gwarancji Jakości Styropianu dostępne są na stronie internetowej PSPS.

źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
zdjęcie: Austrotherm