Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego powstanie za dwa lata

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego powstanie za dwa lata

Na Kampusie Politechniki Krakowskiej powstanie laboratorium wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczo-diagnostyczną do prowadzenia badań i wdrażania nowoczesnych technologii i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacji dla budownictwa blisko zeroenergetycznego.

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego powstanie za dwa lata na Politechnice Krakowskiej. Inwestycja ma kosztować ponad 20 mln zł, 17 mln zł będzie stanowić unijne dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Budownictwo energooszczędne to jedna z 10 technologii wskazanych w "Perspektywie Technologicznej Kraków - Małopolska 2020" jako strategiczne dla rozwoju regionu.

W Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego przeprowadzane będą badania komfortu cieplnego osób znajdujących się w budynku, a także analizy jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń dla badanych technologii. Sam budynek laboratorium wykonany będzie w sposób umożliwiający zmianę rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych w zależności od potrzeb badawczych. Będzie całkowicie zautomatyzowany przy użyciu systemów inteligentnego sterowania, zostaną w nim zastosowane systemy ogrzewania i wentylacji o różnym charakterze i parametrach, będzie też zasilany energią ze zróżnicowanych źródeł, w tym ze źródeł odnawialnych.

Budownictwem energooszczędnym zajmujemy się od ponad 20 lat. Dzięki wsparciu unijnemu chcemy jego ideę skuteczniej promować i wcielać w życie, mówi prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej. Mamy ambicję stać się liderem w zakresie wdrażania do powszechnego użytku technologii energooszczędnego budowania nie tylko w regionie, ale i na forum ogólnopolskim.

Jak podkreśla rektor PK, laboratorium spełniać będzie wiele funkcji: Chcemy dzięki niemu proponować nowoczesne rozwiązania projektowe, architektoniczne, technologiczne, ale też prowadzić szeroką działalność edukacyjną. Dlatego laboratorium stanie w centrum miasta, na naszym głównym Kampusie i będzie łatwo dostępne dla każdego, kto będzie chciał tu zajrzeć, dowiedzieć się więcej o budowaniu energooszczędnym.

Projekt, którego głównym beneficjentem jest Politechnika, będzie realizowany w partnerstwie z gminą Tarnów i Zespołem Szkół Budowlanych w Tarnowie. Tu uruchomiony zostanie "Poligon Energooszczędności", jako zaplecze do nauki i praktycznego wdrożenia technologii budownictwa pasywnego. To wyjątkowe partnerstwo także służyć będzie transferowi wiedzy naukowej do praktyki budowlanej.

źródło i zdjęcie: Politechnika Krakowska