Dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych

Dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych

W Polsce można uzyskać dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych w formie dotacji z gminy lub kredytów na preferencyjnych warunkach.

Najbardziej korzystna jest dotacja z gminy, więc warto o to zapytać we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta. Dofinansowanie jest możliwe m.in. dzięki Programowi Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE (www.niskaemisja.pl), który realizowany jest ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W większości przypadków dotyczy on tylko modernizacji budynków, w których planowana jest wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny, i przy okazji tej wymiany gmina może pokryć też część kosztów związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych.

Nie w każdej gminie inwestor dostanie jednak dofinansowanie indywidualnie, najczęściej gmina organizuje grupowe dopłaty dofinansowujące wymianę starej instalacji grzewczej w kilkunastu lub kilkudziesięciu domach. Jeśli budujemy nowy dom i zamierzamy wyposażyć go w kolektory słoneczne, szanse na dopłatę są minimalne, ale zawsze warto zapytać o nią w swojej gminie.

Jeśli w naszej gminie realizowany jest program PONE, najpierw należy dowiedzieć się, na jakich zasadach przyznawane są dopłaty (w każdej gminie kryteria mogą być ustalane nieco inaczej) i złożyć wymagane dokumenty. Warto dopytać o termin podjęcia przez gminę decyzji oraz termin wpłaty dofinansowania.

Jeśli w danej gminie nie ma możliwości uzyskania dopłat, można postarać się o nisko oprocentowany kredyt na zakup systemu solarnego w Banku Ochrony Środowiska. Aby go dostać, trzeba złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale BOŚ.

Wymagane dokumenty to m.in.:

  • wypełniony wniosek wraz z kartą informacyjną o kliencie (do pobrania w banku),
  • dokumenty dotyczące zdolności kredytowej (np. zaświadczenie o zarobkach),
  • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • akt własności nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej).

Każdy, kto ma zdolność kredytową, dostanie taki kredyt, o ile w danym województwie jest on dostępny.

Można również skorzystać z premii termomodernizacyjnej, która umożliwia spłatę 25% kredytu na realizację przedsięwzięć o charakterze termomodernizacyjnym, w tym np. na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek inwestora złożony w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt. Aby uzyskać premię, konieczne jest sporządzenie audytu energetycznego dla modernizowanego budynku. Jeśli audyt wykaże, że np. instalacja kolektorów słonecznych przyniesie wymagane oszczędności kosztów energii, inwestor może ubiegać się o kredyt na realizację przedsięwzięcia oraz o premię termomodernizacyjną.

Po zakończeniu inwestycji i spełnieniu warunków do wypłaty premii, BGK przekazuje premię termomodernizacyjną do banku kredytującego celem spłaty 25% wykorzystanego kredytu. W marcu 2009 r. wejdzie w życie nowa ustawa, która nieco zmieni warunki przyznawania premii termomodernizacyjnej: wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w BGK.

opr.: Redakcja
zdjęcie: www.infookno.pl