Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce

Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce

Obecny system wsparcia dla kogeneracji obowiązuje tylko do 2018 roku. Prace nad nowym systemem dopiero startują, co oznacza niepewność wśród inwestorów, a także możliwość nie zrealizowania celów, które postawiła sobie Polska w Polityce Energetycznej, a mianowicie podwojenie produkcji w kogeneracji do 2020 r. Ze względu na dobrze rozwinięte systemy ciepłownicze, nasz kraj może stać się liderem tej technologii w UE. Jak przyśpieszyć tempo rozwoju kogeneracji w Polsce, jak ją efektywnie wspierać oraz jak sfinansować inwestycję w systemie aukcyjnym?

Na te i na wiele innych pytań otrzymamy odpowiedź podczas II edycji seminarium "Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce", które organizowane jest 13 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu podczas trwania Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej "InEnerg".

W programie seminarium "Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce" m.in.:

  • Otoczenie prawne.
  • Technologie trigeneracyjne oraz poligeneracyjne - przykłady zastosowańl.
  • Audyt i certyfikacja jednostek kogeneracyjnych.
  • Co dalej z systemem opartym na certyfikatach?
  • Jak dalej wspierać kogenerację?
  • Analiza opłacalności inwestycji w systemie aukcyjnym.
  • Perspektywy wsparcia według projektu PEP 2050.
  • Efekt zachęty.
  • Przykłady systemów wsparcia w krajach UE.
  • Przykłady zastosowań kogeneracji w przemyśle.

Seminarium skierowane jest do: energetyki konwencjonalnej, szeroko rozumianego przemysłu, oczyszczalni ścieków, biogazowni, spalarni odpadów, zakładów utylizacji odpadów, firm technologicznych, aquaparków, szpitali i wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką kogeneracji.

źródło i zdjęcie: REECO Poland