Czy wiesz, gdzie są najzdrowsze budynki w Polsce?

Czy wiesz, gdzie są najzdrowsze budynki w Polsce?

Wszystkie polskie budynki certyfikowane w którymkolwiek systemie wielokryterialnym można znaleźć w "Bazie budynków certyfikowanych", aktualizowanej na bieżąco, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego pod adresem www.plgbc.org.pl. Jest to jedyna tak obszerna baza informacji o certyfikowanych budynkach w Polsce.

Już od blisko 8 lat PLGBC w Polsce wspiera systemy certyfikacji wielokryterialnej istniejące na rynkach międzynarodowych bez szczególnego nacisku na którykolwiek z nich. Dotyczy to przede wszystkim amerykańskiego LEED, brytyjskiego BREEAM, niemieckiego DGNB (oraz ostatnio francuskiego HQE, czy amerykańskiego WELL). Wszelkie obecne w Polsce systemy certyfikacji wielokryterialnej z założenia mają jeden cel - wpływanie na sposób projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków w celu uzyskania równowagi pomiędzy czynnikami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi.

Zielony budynek, a dokładniej - budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Projektując, wznosząc i użytkując zielone budynki, jednocześnie spełniamy nasze bieżące potrzeby, a także dbamy o to, aby następne pokolenia mogły zaspokoić swoje. To właśnie zrównoważone budownictwo jest kierunkiem, dzięki któremu Europa i świat są w stanie w znaczący sposób ograniczyć emisję CO2, zużycie nieodnawialnych zasobów, przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz sytuacji ekonomicznej, zdrowia i samopoczucia ludzi.

Zestawienie zawiera informacje z baz operatorów systemów (np. USGBC, BRE) na temat budynków certyfikowanych, precertyfikowanych/Interim oraz recertyfikowanych (nie ma jedynie budynków zarejestrowanych). Baza ma funkcję wyszukiwarki opartej na dwunastu kryteriach. Co więcej, dane są zintegrowane – jeśli budynek otrzymał certyfikaty w kilku systemach, podczas wyszukiwania wyświetlą się wszystkie. Dodatkowo strona zawiera wiele aktualnych raportów oraz publikacji związanych zarówno z systemami certyfikacji, jak również zrównoważonym budownictwem.

Ewenementem jest fakt, że od 2017 r. można subskrybować aktualizacje bazy - jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą być na bieżąco i wyprzedzać aktualności w prasie. Uruchomiono też funkcję dodawania budynków przez użytkowników. Zachęcamy - zwłaszcza właścicieli, zarządców, projektantów - do korzystania z niej i dodawania budynków zaraz po oficjalnym przyznaniu im certyfikatu. Dzięki temu informacja o nowej certyfikacji znajdzie się w bazie i dotrze do szerokiego grona odbiorców jeszcze szybciej. Zapraszamy również do weryfikacji istniejących rekordów.

źródło i zdjęcie: PLGBC