Polska nagrodzona za ekologiczne rozwiązania

Polska nagrodzona za ekologiczne rozwiązania

Polityka ekologiczna jest obecnie jednym z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się obszarów współpracy krajów należących do Unii Europejskiej. Polskie rozwiązania zyskują uznanie europejskich instytucji.

Na początku marca Komisja Europejska ogłosiła nową strategię dla Europy - EU 2020. Ma ona zastąpić przyjętą w 2000 r. Strategię Lizbońską, która nie przyniosła zamierzonych efektów. Głównym celem EU 2020 ma być "inteligentny, zielony i korzystny dla wszystkich obywateli rozwój", a co za tym idzie inteligentna i ekologiczna gospodarka rynkowa.

Liderzy unijnych instytucji: Komisji Europejskiej Jose Barroso i Rady Europejskiej Herman van Rompuy zapowiedzieli, że przyjęcie nowej strategii na najbliższą dekadę do roku 2020 będzie priorytetem ich mandatu. O pięciu najważniejszych celach na najbliższe lata, w tym także o ekologii, mają dyskutować szefowie państw i rządów "27" na najbliższym szczycie UE 25-26 marca w Brukseli. Ostateczne przyjęcie strategii ma nastąpić na szczycie w czerwcu.

Polityka ochrony środowiska jest jedną z najważniejszych w UE. We wrześniu 2009 r. służby prasowe Komisji Europejskiej poinformowały, że KE postanowiła rozszerzyć swój system zarządzania środowiskowego na wszystkie działania i budynki Komisji w Brukseli i Luksemburgu. W branży budowlanej panuje jednak przekonanie, że budowanie ekologicznych budynków podraża koszty.

W rzeczywistości energooszczędne technologie w budownictwie były kosztowne, gdy były nowością. Teraz, także za sprawą wymogów unijnych, stają się powszechniejsze, a zatem i tańsze. Ponadto wdrażanie ekologicznych rozwiązań podczas etapu konstrukcyjnego pozwala na znaczące oszczędności. Wstępna inwestycja rzędu 2-10% w projektowanie, potrafi zaoszczędzić około 20% całkowitych kosztów budowy w trakcie cyklu użytkowania budynku.

W 2000 r. stworzono system oceny przyjaznych środowisku budynków - nazwany LEED (Leadership In Energy and Enviromental Design), który promuje projektowanie, wykonanie i eksploatację budynków w sposób przyjazny środowisku i zdrowiu ludzi. Jest to obecnie najpopolarniejszy i notujący największą liczbę zgłoszeń system na świecie.

Certyfikat LEED przyznawany jest przez U.S. Green Building Council (Amerykańska Rada Zielonego Budownictwa). Otrzymują go tylko te budynki, które są całkowicie przyjazne środowisku. Uzyskanie tego prestiżowego certyfikatu to nie lada wyzwanie. Do tej pory w Europie zostało przyznanych ich tylko kilkanaście, m.in.: w Niemczech (2), Francji (1), Hiszpanii (2), Wielkiej Brytanii (8) oraz we Włoszech (4).

Kilka dni temu USGBC postanowiło włączyć do tego grona również Polskę. "Zielony Oddział" (tzw. Green Branch) Deutsche Bank PBC, znajdujący się przy al. Jana Pawła II w Warszawie, otrzymał prestiżowy Certyfikat LEED Gold. Jest to pierwszy w Polsce Złoty Certyfikat. Wcześniej został przyznany Srebrny Certyfikat w kategorii New Construction dla budynku produkcyjno-biurowego w Rzeszowie.

Certyfikat LEED potwierdza zastosowanie zarówno w procesie budowy, jak i w bieżącym funkcjonowaniu tzw. zielonych rozwiązań, czyli sposobów na obniżenie m.in. zużycia energii podczas prowadzenia prac budowlanych, minimalizację odpadów, wtórne wykorzystanie surowców czy wykorzystanie technologii gwarantującej niższą emisję CO2.

Dzięki zaimplementowaniu licznych rozwiązań ekologicznych, w "Zielonym Oddziale" Deutsche Bank PBC zużycie energii  elektrycznej zmniejszy się o 40%, a zużycie wody o 30%. Ponadto w placówce ograniczono poziom zużywanych surowców m.in. poprzez zmniejszenie ilości odpadów budowlanych i powtórne wykorzystanie połowy z nich, wyposażenie 30% biura w meble używane po renowacji, zastosowanie pojemników do segregacji zamiast pojedynczych koszy na śmieci.

Przy pracach wykończeniowych wykorzystane zostały wysokiej jakości, wyróżniające się niską emisją substancji lotnych, materiały; farby, kleje czy wykładziny. Mniejsze zanieczyszczenie powietrza udało się uzyskać również dzięki instalacjom klimatyzacyjnym, w których czynnikiem roboczym jest ekologiczny R410A zamiast popularnego R22. Ponadto w całym budynku wprowadzony został zakaz palenia.

"Zielone budynki" są także zdrowsze dla ich użytkowników, a zatem wpisują się w strategię zrównoważnego budownictwa, łączącego funkcjonalność z ekologią. Dowiedziono, że naturalne światło słoneczne, zoptymalizowane oświetlenie stanowisk pracy, indywidualna kontrola temperatury oraz stosowanie bezpiecznych materiałów budowlanych wpływają na lepszą kondycję pracowników, a co za tym idzie większą wydajność firmy. Z badań Unii Europejskiej wynika, że w firmach działających w ekologicznych budynkach liczba zwolnień lekarskich spada aż o 35 ? 55%.

źródło: www.inwestycje.pl
zdjęcie: www.warszawa78.blox.pl