Największa energooszczędna gmina w Europie

Największa energooszczędna gmina w Europie

W Danii, na terenie gminy Egedal powstaje najbardziej energooszczędna wioska w Europie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań budowlanych koszt rocznego ogrzewania przeciętnego domu jednorodzinnego na tym obszarze wynosi zaledwie 1200 złotych.

W 2003 roku rada gminy Egedal przeznaczyła obszar Stenlose South, o powierzchni ponad 76 hektarów, pod budowę wyłącznie obiektów o niskim zużyciu energii. Projekt przewiduje docelowo powstanie 750 energooszczędnych i ekologicznych budynków. Wśród nich znajdują się zarówno domy jedno, jak i wielorodzinne, budynki socjalne, lokale usługowe.

Dotychczas zbudowano ponad połowę zaplanowanych obiektów, które są już zamieszkiwane. Pozostałe budynki mają być ukończone do 2012 roku. W tym roku również wszystkie budynki na terenie Stenlose South powinny być wyposażone w kolektory słoneczne o powierzchni 3m2 na dom.

Wszystkim budynkom, które powstają na terenie Stenlose South stawiane są surowe wymagania techniczne w zakresie oszczędności energii, wody i ochrony środowiska naturalnego. Jednym z nich jest niskie zużycie energii potrzebnej do ogrzewania budynków, które nie może przekroczyć 34 kWh/m2 (zalecana wartość to 15 kWh/m2).

Aby spełnić to wymaganie, domy jednorodzinne ocieplone są solidną grubością izolacji z wełny mineralnej. Zminimalizowane w ten sposób zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń uzyskiwane jest przy wykorzystaniu pomp ciepła. Natomiast niskie, gęsto zlokalizowane budynki mieszkalne są zasilane zarówno z tradycyjnych ciepłowni, jak i elektrowni wytwarzających energię z biomasy. Energia jest także pozyskiwana dzięki systemom wentylacji z odzyskiem ciepła i panelom słonecznym instalowanym na każdym budynku.

Kolejnym wymogiem technicznym dla budynków powstających na terenie największej energooszczędnej gminy w Europie - Stenlose Stone jest instalacja specjalnych systemów do magazynowania wody deszczowej. Jest ona następnie wykorzystywana do prania i spłukiwania toalet. Ponadto, do budowy nie wolno używać materiałów PVC i impregnowanych kreozotem materiałów drewnianych.

Budynki na terenie Stenlose South pozwalają na uzyskanie spektakularnych oszczędności energii rzędu 3.6 miliona kWh rocznie (dla porównania jest to ekwiwalent  400,000 litrów oleju). Przekłada się to na redukcję emisji CO2 o ponad 630 ton. Budynki Stenlose South nie tylko oszczędzają energię, ale także produkują co roku ponad 3 miliony kWh odnawialnej energii. Dodatkowo, w porównaniu do standardowych budynków oszczędzają one rocznie:
22,000 m3 wody, 58 ton PVC oraz 200 ton impregnowanych kreozotem materiałów drewnianych.

Jeszcze bardziej spektakularnie wygląda koszt ogrzewania domu jednorodzinnego wybudowanego w energooszczędnej gminie. Dzięki dobrej izolacji i wykorzystaniu energii z jej odnawialnych źródeł wynosi on zaledwie 400 EURO rocznie (około 1200 złotych).

Władze gminy Egedal sukcesywnie zwiększają - w stosunku do nowo powstających budynków - wymagania dotyczące oszczędności energii, co w przyszłości przełoży się na jeszcze większy bilans oszczędności. Nowe budynki, z wyjątkiem prywatnych domów jednorodzinnych, będą wkrótce musiały mieć klasę energetyczną 1 - najsurowszą w duńskim ustawodawstwie. Sukces projektu Stenlose South spowodował wprowadzenie w 2007 r. zmian w duńskim prawie, sprzyjających budowie energooszczędnych i ekologicznych budynków.

W 2007 roku nowatorski projekt Stenlose South został także uhonorowany przez firmę Rockwool, producenta energooszczędnych wyrobów do izolacji budynków, nagrodą The Rockwool Award 2007. Projekt Stenlose South jest także znakomitym wzorem dla Polski, która dopiero od niedawna wprowadza standardy i przepisy regulujące kwestie energooszczędnego budownictwa.

Więcej informacji na temat największej energooszczędnej gminy w Europie na stronie www.climatebuildings.dk/stenloesesouth.php.

źródło: Rockwool
zdjęcie: www.stenlosesyd.dk/luftfotos