Ogólnopolski program dofinansowania kolektorów słonecznych już dostępny

Ogólnopolski program dofinansowania kolektorów słonecznych już dostępny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z sześcioma bankami ogłosi dziś ogólnopolski program dofinansowania kolektorów słonecznych dla osób fizycznych, rodzin i wspólnot mieszkaniowych.

Program, zapowiadany w ubiegłym roku na targach POLEKO w Poznaniu, został opracowany m.in. na podstawie wyników badań opinii społecznej (GFK
Polonia), analizie opłacalności inwestycji oraz we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, który pomógł wypracować uniwersalne warunki umowy z
bankami przystępującymi do programu.

To pierwsze przedsięwzięcie organizacyjne z udziałem banków po zmianach w Ustawie Prawo ochrony środowiska i Ustawie o finansach publicznych, które stworzyły nowe możliwości współpracy NFOŚiGW z tym sektorem.

źródło: www.nfosigw.gov.pl
zdjęcie: www.info-ogrzewanie.pl