Ile światła w pomieszczeniu?

Według przepisów, ilość światła dziennego w pomieszczeniach powinna być odpowiednia do ich przeznaczenia.

Stosownie do tego dobiera się do nich powierzchnię okien, mierzoną w świetle ościeżnicy. Powinna ona wynosić:

  • co najmniej 1:8 powierzchni podłogi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (salon, sypialnia),
  • co najmniej 1:12 powierzchni podłogi w pomieszczeniach gospodarczych, łazienkach itp.

Uwaga! Na poddaszach za przestrzeń użytkową uważa się tylko tę część, nad którą dach jest na wysokości co najmniej 190 cm. Jest ona zatem mniejsza od powierzchni podłogi, dlatego wymiary okien w dachu można proporcjonalnie zmniejszyć: szyby okien połaciowych powinny mieć powierzchnię ok. 1:10 powierzchni podłogi, a szyby lukarn - 1:8.

opr.: Redakcja