Przyszłość energetyki wodnej

Przyszłość energetyki wodnej

Wykorzystanie wody jako źródła energii ma na całym świecie długą tradycję. Również w Polsce już na przełomie XIX i XX w. zaczęto budować pierwsze elektrownie wodne. I chociaż Polska ze względu na swój nizinny obszar i małe spadki terenu nie posiada  optymalnych warunków do rozwoju tej dziedziny,  to właśnie woda stoi w chwili obecnej na pierwszym miejscu spośród wszystkich alternatywnych źródeł energii pod względem produkcji energii elektrycznej.

Woda odgrywała od zawsze ogromną rolę w życiu człowieka, decydując o kształtowaniu się skupisk ludzkich, powstawaniu miast i krajów. Bez wody nie byłoby życia na ziemi i każdy się zgodzi, że jest i będzie ona siłą napędową całego rozwoju cywilizacji. Na znaczeniu zyskała ona jeszcze bardziej, gdy odkryto jej szczególną właściwość - mianowicie jej czynnik energetyczny.

I właśnie tejże chwili obecnej jak i kierunkom rozwoju energii wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej poświęcona będzie jedna z konferencji odbywających się w ramach targów RENEXPO Poland. Organizatorzy tego wydarzenia: Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN oraz Reeco Poland Sp. z o.o. we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych pochylą się nad najważniejszymi zagadnieniami, którymi żyje polski i europejski sektor hydroenergetyki.

2-ga konferencja Energii Wodnej w Polsce "Dziś i jutro energii wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej" w ramach drugiej edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland 17 - 18.10.2012 r. Warszawskie Centrum EXPO XXI.

Podczas konferencji zostanie dokonana analiza stanu istniejącego, a także trendów rozwojowych energetyki wodnej w świetle uwarunkowań prawno-administracyjnych, ekonomicznych, technicznych i środowiskowych. Będzie mowa o perspektywach i szansach tej branży ale także o zagrożeniach i bieżących problemach. Całości dopełni prezentacja prac badawczo-rozwojowych na rzecz energetyki wodnej oraz sprawozdanie z zebranych doświadczeń z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni wodnych.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się o dobrych praktykach, wnioskach wyciągniętych z niepowodzeń a także o nowych technologiach. Będą oni również mieli szansę zabrania głosu w dyskusji panelowej na temat: "Czy energetyka wodna ma przyszłość w Polsce?".

RENEXPO? Poland wspiera rozwój idei wykorzystywania zasobów wody jako źródła energii w Polsce. Współorganizując już po raz drugi odbywającą się równolegle do targów konferencję poświęconą tej ważnej dziedzinie gospodarki energetycznej Reeco Poland Sp. z o.o. kieruje się chęcią stworzenia platformy wymiany informacji i doświadczeń. Zapraszając najważniejsze osobistości z branży, przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych oraz firm działających na rzecz energetyki wodnej, a także wszystkie osoby trudniące się hydroenergetyką pragnie wnieść swój wkład w transfer wiedzy pomiędzy tymi podmiotami. Tym samym ma nadzieję przyczynić się do zwiększenia stopnia wykorzystania potencjału energii wodnej w naszym kraju.

Według badań ekspertów zasoby energii wodnej w Polsce są dużo większe i obecnie wykorzystujemy je zaledwie w 12%. Jest to dość słaby wynik na tle takich krajów jak Niemcy, które wykorzystują 80% swojego potencjału albo Francja lub Norwegia wykorzystujących prawie w 100% własne możliwości hydroenergetyczne.

Posiadamy obecnie 12 dużych hydroelektrowni (>10 MW), których łączna moc wynosi 2040 MW. Do tego dochodzi 280 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach o mocy do 10 MW.To wszystko niewiele. A szkoda, bo korzyści płynące z budowania elektrowni wodnych zdecydowanie przeważają nad wadami. Energia wody jest stosunkowo tania, nieszkodliwa dla środowiska i przyczynia się do zwiększenia niezależności energetycznej krajów, które robią z niej należyty pożytek.

Istnieje nadzieja, że stopień wykorzystania zasobów wody w naszym kraju stopniowo będzie się zwiększał. Polska zamierza bowiem spotęgować udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym w ciągu następnej dekady, m.in. poprzez inwestycje w małe elektrownie wodne. Najważniejsze jest jednak przekonanie, że ta gałąź energetyki ma przed sobą przyszłość.

Jeśli uczestnicy konferencji w ramach RENEXPO Poland we wspomnianej dyskusji panelowej większością głosów twierdząco odpowiedzą na postawione im pytanie i  będą gotowi do wspólnego działania - to będzie to znak, że energia wodna w Polsce w istocie stoi przed szansą efektywnego i tak przez wielu wyczekiwanego rozwoju. W trakcie Targów wiodące firmy przedstawia techniczne nowinki z sektora energetyki wodnej.

źródło: REECO Sp. z o. o.