Jak docieplić dach płaski?

Jak docieplić dach płaski?

Dachy płaskie, zwane inaczej stropodachami, ociepla się stosownie do tego, czy są wentylowane (zwane zimnymi dachami), czy niewentylowane.

Stropodachy wentylowane

Dachy płaskie mogą mieć nad warstwą izolacji termicznej ułożonej na stropie wentylowaną pustkę powietrzną, nad którą jest warstwa podkładu pod pokrycie. Jeżeli wentylowana przestrzeń stropodachu jest odpowiednio wysoka, docieplenie wykonuje się tak samo jak na poddaszu niemieszkalnym, dodatkową warstwę izolacji układając na starej warstwie leżącej na stropie nad pomieszczeniami mieszkalnymi.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Jeśli wentylowana przestrzeń dachu płaskiego jest niewielka, dostęp do tej przestrzeni jest bardzo trudny. Można wtedy zastosować materiał izolacyjny w postaci granulatu (wełna mineralna, styropian, perlit) lub strzępków (wełna mineralna, celuloza), które wdmuchuje się w wentylowaną przestrzeń  stropodachu. Pracę tę trzeba powierzyć wyspecjalizowanej ekipie, która zadba o to, by z wentylowanej przestrzeni nie uczynić niewentylowanej, a więc musi
uważać, by podczas wdmuchiwania izolacji nie doszło do zatkania otworów wentylacyjnych. Uniemożliwienie ruchu powietrza mogłoby bowiem w krótkim czasie doprowadzić do zawilgocenia nowej termoizolacji.

Stropodachy niewentylowane

Takie dachy płaskie dociepla się od strony zewnętrznej, zatem nową izolację termiczną układa się na starym pokryciu. Zwykle jest to papa, którą można zachować i wykorzystać jako warstwę paroszczelną. Należy ją w tym celu bardzo dokładnie wyrównać, ponacinać pęcherze oraz uszczelnić. Zamiast tego, po zerwaniu wcześniejszego pokrycia, można ułożyć folię paroszczelną. Następnie układa się warstwę izolacji termicznej - najczęściej ze styropianu (odmiany nie niższej niż EPS 100-038) albo polistyrenu ekstrudowanego XPS. Warstwa ocieplenia powinna mieć 15-20 cm grubości. Płyty styropianowe
i polistyrenowe przykleja się do podłoża bezrozpuszczalnikowym lepikiem.

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Do termoizolacji dachu można używać również płyt z twardej wełny mineralnej, ale materiał ten jest znacznie droższy od wymienionych wcześniej. Na ociepleniu układa się dwie warstwy papy termozgrzewalnej, z których pierwsza musi być przytwierdzana do podłoża za pomocą specjalnych kołków.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Assa Design