Czym ocieplić ściany zewnętrzne?

Czym ocieplić ściany zewnętrzne?

Konstrukcje murowane można ocieplać zarówno styropianem, jak i wełną mineralną, w drewnianych - na przykład w kanadyjczykach - lepiej stosować izolację z wełny. Zasada ta wynika między innymi z cechy paroprzepuszczalności materiałów, która jest bardzo ważna przy planowaniu warstw przegród zewnętrznych.

Paroprzepuszczalność kolejnych warstw przegrody powinna rosnąć w kierunku od wewnętrznej do zewnętrznej strony powierzchni przegrody. Jeżeli tej zasady nie można zachować, należy stosować specjalne zabezpieczenia (paroizolację) oraz system wentylacji przegrody (wentylowane szczeliny powietrzne), by nie dopuścić do kondensacji pary wodnej i w następstwie tego do zawilgocenia warstwy ocieplenia oraz elementów konstrukcji. To bowiem groziłoby nie tylko obniżeniem izolacyjności termicznej, ale też degradacją materiałów.

W przypadku ścian zewnętrznych największym problemem jest ryzyko zawilgocenia samej izolacji. Dlatego stosuje się tu nienasiąkliwy styropian. Przy ociepleniu z wełny wilgoć przeniosłaby się na nią i mogła spowodować znaczące zmniejszenie jej ciepłochronności. Z kolei w konstrukcjach drewnianych zawilgocenie prowadzi do gnicia drewna, a wełna umożliwia łatwe odprowadzenie wilgoci i szybkie wyschnięcie.

Ściany dwuwarstwowe - ocieplane metodą lekką mokrą

Do ocieplania tą metodą najczęściej stosuje się styropian. Po przyklejeniu i ewentualnym dodatkowym zamocowaniu kołkami pokrywa się go masą klejową, siatką z włókna szklanego i warstwą wyrównawczą, po czym nakłada tynk cienkowarstwowy. Podobnie można mocować izolację z wełny mineralnej.

Ściany dwuwarstwowe - ocieplane metodą lekką suchą

Termoizolację układa się tu między elementami rusztu zamocowanego do ścian zewnętrznych, który służy potem do przytwierdzenia elementów wykończenia elewacji. W tej metodzie najczęściej stosuje się wełnę mineralną - półtwarde płyty albo maty i płyty lamelowe, hydrobofizowane i powleczone welonem szklanym, który pełni funkcję izolacji przeciwwiatrowej.

Ściany trójwarstwowe

Między dwiema warstwami murów umieszcza się najczęściej płyty z wełny mineralnej hydrofobizowanej, jednostronnie laminowane welonem szklanym:
półtwarde i miękkie. W ścianach trójwarstwowych sprawdzą się także płyty styropianowe - odmiany co najmniej EPS 70.

Docieplanie ścian budynków już istniejących

Do docieplania najchętniej stosowany jest styropian, bo jest łatwy w montażu ze względu na sztywność i lekkość (a więc nie obciąża nadmiernie istniejącej konstrukcji), a także odporny jest na wilgoć, co ułatwia składowanie na placu budowy i prowadzenie robót.

opr. Emilia Rosłaniec
zdjęcie: Austrotherm