Czym są zielone technologie?

Czym są zielone technologie?

Zielone technologie są logicznym następstwem wyczerpywania się zasobów surowców, urbanizacji i zmian klimatu. Ich celem jest zapewnienie czystego powietrza, wody i energii.

Zielona technologia to składowa sześciu głównych elementów: energetyki przyjaznej środowisku i magazynowania energii, modernizacji energetyki, efektywniejszego korzystania z surowców, recyklingu, zrównoważonej gospodarkę wodą oraz zrównoważonego transportu. Ich łączna globalna wartość szacowana jest na 1400 mld euro. Nie jest to cała wartość, ponieważ nie można wykluczyć, że np. firmy handlowe lub banki także oferują "zielone" produkty lub usługi.

Zielone technologie to nie tylko siłownie wiatrowe i panele słoneczne. Wartość energetyki odnawialnej szacowana jest na 90 mld euro. Zielone technologie prowadzą do nowego typu gospodarki. Funkcjonują sprawdzone modele biznesowe produkcji wyrobów i technologii energetycznej, które są stosowane w technologii ochrony środowiska. Wydatki publiczne związane z rozwojem zielonych technologii są uzasadnione, ponieważ zapobiegają zmianom klimatycznym i malejącym zasobom. Większość firm dostrzega wagę ekorozwoju.

Do 2020 roku globalny rynek zielonej technologii podwoi wartość do 3200 mld euro. Oznacza to, że firmy przodujące w rozwoju zielonej technologii mają ogromną szansę rozwoju.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: AFP