Bezpieczny kocioł i odpowiedni system kominowy

W ostatnich latach również i w Polsce wzrasta udział sprzedawanych urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania. Zadecydowało o tym ich zaawansowanie techniczne, wysoka efektywność energetyczna oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

W pomieszczeniach mieszkalnych najczęściej użytkowane są jednak urządzenia gazowe typu B z otwartą komorą spalania. Wśród nich znajdują się zarówno kotły centralnego ogrzewania jak i podgrzewacze wody użytkowej w tym największa grupa - przepływowe ogrzewacze. Ich praca wywiera istotny wpływ na skład atmosfery gazowej pomieszczeń, w których się znajdują. W krajach Europy Zachodniej już od wielu lat są propagowane i szeroko stosowane urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania tworzące wraz z nowoczesnymi systemami kominowymi efektywne systemy grzewcze.

W ostatnich latach również i w Polsce wzrasta udział sprzedawanych urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania. Zadecydowało o tym ich zaawansowanie techniczne, wysoka efektywność energetyczna oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Zastosowanie urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania jest najskuteczniejszą metodą eliminacji czy redukowania ryzyka przedostania się produktów spalania (mogących zawierać toksyczny tlenek węgla) z urządzenia gazowego do pomieszczenia mieszkalnego.

Zastosowanie spalinowych przewodów powietrzno-spalinowych dostarczających odpowiednio zbilansowaną ilość powietrza do spalania, istotnie ogranicza ryzyko spadku koncentracji tlenu w pomieszczeniu a jednocześnie obniża ilość powietrza wymaganą dla prawidłowej wentylacji mieszkania i związane z tym straty ciepła. Oprócz poprawy bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych mieszkańców (w tym także eliminacji czynników alergotwórczych) bardzo istotny jest fakt, iż nowoczesne urządzenia tego typu charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną (wstępne podgrzewanie powietrza w przewodzie powietrzno-spalinowym, wysokosprawne wymienniki ciepła, dostosowanie ilości pobieranej wody do potrzeb użytkownika). Skutkuje to znacznym obniżeniem zużycia gazu, co korzystnie wpływa na koszty eksploatacji oraz efekty ekologiczne (mniejsza emisja spalin do atmosfery).

Ponadto dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykorzystania gazu jako czynnika grzewczego w budynkach, gdzie istniejące rozwiązania układów wentylacyjnych oraz możliwości skutecznego odprowadzania spalin, w świetle obowiązujących przepisów uniemożliwiają stosowanie urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania np. przepływowych ogrzewaczy wody.

Obecnie w Polsce dostępne są różne konstrukcje i odmiany kotłów z zamkniętą komorą spalania zasilane paliwami gazowymi, głównie gazem ziemnym, choć także propanem-butanem. Urządzenia z zamkniętą komorą spalania stosowane są do ogrzewania pomieszczeń (kotły grzewcze jednofunkcyjne i dwufunkcyjne, ogrzewacze konwekcyjne, nagrzewnice powietrza itp.) oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej (grzejniki wody przepływowej). Współczesne rozwiązania konstrukcyjne takich urządzeń charakteryzują się dużą różnorodnością i oryginalnością rozwiązań technicznych pod względem konstrukcji palników oraz automatyki zabezpieczająco-regulującej.

Postęp w konstrukcji kotłów z zamkniętą komorą spalania jest wynikiem wieloletnich doświadczeń, badań i postępu technologicznego, wprowadzanego przez najlepszych światowych producentów urządzeń grzewczych. Na rys.1. przedstawiono schemat dwufunkcyjnego kotła z zamkniętą komorą spalania.

Zbigniew Tałach

Kominy, wentylacja

Zobacz wypowiedzi
Stowarzyszenie

Ekspert firmy

Stowarzyszenie "Kominy Polskie"