Musimy budować cieplejsze domy

Musimy budować cieplejsze domy

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe dyrektywy, które mają na celu ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynków. Wynika to z troski o zużywające się w błyskawicznym tempie zasoby paliw naturalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny).

Najważniejszą zmianą dla branży materiałów ściennych jest zaostrzenie obowiązujących wartości współczynnika przenikania ciepła U. Ta wartość dla ścian zewnętrznych (przy temperaturze wewnętrznej nie niższej niż 16°C) nie może być większa niż 0,25 W/(m2·K). Przed 2014 rokiem maksymalna dopuszczalna wartość wynosiła 0,30 W/(m2·K).

Zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła o 0,05 W/(m2·K) powoduje wprost oszczędności od 120 do ok. 500 zł rocznie (w domu jednorodzinnym o powierzchni ścian zewnętrznych 150 m2 przy aktualnych cenach energii).

Te warunki spełnia już dziś beton komórkowy - typowe bloczki mają współczynnik przewodzenia ciepła λ o wartości do 0,155 W/(m·K) (w zależności od klasy gęstości). Są też jeszcze lepiej izolujące, idealne do budowania ścian jednowarstwowych, bloczki H+H TERMO PP2-0,35 ze współczynnikiem 0,095 W/(m·K) oraz H+H SUPERTERMO PP1,5-0,30, które mają 0,085 W/(m·K).

Warto wiedzieć, że w 2021 roku wartość współczynnika przenikania ciepła nie będzie mogła być wyższa niż 0,20 W/(m2·K). Pomyślmy o tym już dziś podejmując decyzję o wyborze materiałów budowlanych.

źródło: H+H