Samsung intensyfikuje działania ekologiczne

Samsung intensyfikuje działania ekologiczne

Ogłoszono roczne wyniki inicjatywy PlanetFirst?, dzięki której do 2013 roku Samsung ma stać się jedną z wiodących firm w obszarze EKO. Założenia te zostaną zrealizowane poprzez multimilionowe inwestycje w cleantech, wysoko oceniany, przyjazny środowisku sprzęt oraz obniżoną emisję szkodliwych gazów w procesie produkcji.

Roczne wydatki firmy Samsung na działania ekologiczne wyniosły 1,01 trylionów wonów koreańskich (około 865 milionów $). Wydano je na przystosowanie przyjaznych ekologicznie produktów oraz budowę zielonych fabryk w 2009 roku. Firma obniżyła również emisję gazów cieplarnianych ze swoich zakładów produkcyjnych do 31%, oraz zwiększyła o 16 % wydajność energetyczną w swoich nowych produktach.

W ciągu zeszłego roku, Samsung jako korporacja, globalnie zaangażował się w osiąganie wyznaczonych celów w ramach Eco-Management 2013, powiedział Park Sangbum, starszy vice Prezes, dyrektor działu komputerów i Centrum ds. Ochrony Środowiska Samsung Electronics. Skupiamy się na zrozumieniu wpływu, jaki wywiera na środowisko produkcja naszego sprzętu oraz jego transport, a wszystko po to, by stać się liderem w dziedzinie zrównoważonego biznesu.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez fabryki i produkty Samsung:

 • W pierwszej połowie 2010 roku, Samsung zmniejszył emisję gazów cieplarnianych o 31 % w stosunku do poziomu z roku 2008. Stawia to firmę Samsung na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu, redukcji emisji o 50% w roku 2013.
 • Nowe produkty firmy Samsung są średnio o 16 % bardziej wydajne energetycznie, niż te produkowane w roku 2008.
 • Szacowana emisja CO2 z nowowprowadzonych produktów Samsung zmniejszy się o 9,6 mln ton w okresie od stycznia 2009 do czerwca 2010 roku.  Obniżka ta odpowiada zrównoważeniu emisji gazów cieplarnianych emitowanego podczas produkcji energii elektrycznej, która zużywana jest przez 1 mln gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych przez rok.
 • Na poparcie swoich osiągnięć w tej dziedzinie, Samsung jest w trakcie weryfikacji emisji gazów cieplarnianych dla 39 innych globalnych zakładów produkcyjnych, które będą włączone do programu w lipcu 2010 roku.

Rozszerzenie oferty produktów przyjaznych środowisku:

 • 30 czerwca, 2 134 modele produktów firmy Samsung odznaczono eko-znakiem, co czyni firmę numerem jeden na rynku produktów przyjaznych dla środowiska już czwarty rok z rzędu. Samsung tym samym przewyższył swój cel na rok 2010 osiągając oznakowanie 80 % swoich linii produktowych jako Good Eco-Product*.
 • Samsung w 2009 roku zgromadził i poddał recyklingowi w sumie 240,000 ton zużytego sprzętu elektronicznego w 60 krajach. W kwietniu 2010 roku, Samsung został zarejestrowany również jako e-Steward Enterprise, spełniając rygorystyczne wymogi zarządzania recyklingiem i odpadami amerykańskiej organizacji pozarządowej - Basel Action Network.

Inwestowanie w przyjazne środowisku zakłady produkcyjne:

 • Samsung zainwestował w sumie 1.01 tryliona wonów koreańskich (około 865 milionów $) w rozwój produktów przyjaznych środowisku oraz budowę zielonych fabryk w roku 2009.  Z tego 570 bilionów wonów koreańskich (około 488 milionów $) zainwestowano w rozwój energooszczędnych technologii, przyjaznych dla środowiska materiałów i projektów dotyczących energii odnawialnej. 440 bilionów wonów koreańskich (około 377 milionów dolarów) zainwestowano w redukcję zanieczyszczeń i energooszczędnych fabryk.
 • Samsung ogłosił także w maju plany zainwestowania łącznie 6 trylionow wonów koreańskich (około 5.1 bilionów $) aż do roku 2020, w rozwój produkowanych przez firmę kolektorów  słonecznych. Będzie to część nowego sposobu patrzenia na energię odnawialną.

Budowanie partnerstwa eco-management z klientami i dostawcami:

 • W 2009 roku Samsung sporządził wykaz emisji gazów cieplarnianych przez 107 firm partnerskich przedstawiając własną LCD Buisness. Do wykazu zostaną włączeni w tym roku wszyscy dostawcy w Korei Południowej, oraz ich globalni dostawcy w 2013 roku, ma to na celu ustanowienie kompleksowego systemu zarządzania emisją dwutlenku węgla.
 • Aby wspierać swoich dostawców, Samsung stworzył moduł zarządzania gazami cieplarnianymi o nazwie e-CIMS (environment-Chemicals Integrated Management System), który będzie wspierał edukację, oraz dostarczy informacji dla firm partnerskich w zakresie zarządzania gazami cieplarnianymi.
 • Samsung zobowiązał się w przyszłości do ograniczenia łącznej emisji gazów cieplarnianych przez wszystkie swoje produkty o 81 mln ton w ciągu pięciu lat i zainwestować łącznie 5.4 trylionów wonów koreańskich (około 4.28 billiony $) w różne programy w ramach Eco-Management do roku 2013.

Raport Samsung Electronics dotyczący eko rozwoju za okres 2009 - 2010 można znaleźć na stronie internetowej.

* Good Eco-Product - w oparciu o ścisłe kryteria oceny, Samsung przypisuje każdemu nowemu produktowi eko-ocenę (Eco-Product, Good Eco-Product, or Premium Eco-Product). Aby produkt mógł być uznany za Good Eco-Product, musi przewyższać podstawowe wymagania przemysłu, aby wykazać zróżnicowanie funkcji eco-friendly i spełniać międzynarodowe kryteria znaku eco-mark.

źródło i zdjęcie: www.media.samsung.pl