Zdrowy i energooszczędny dom - Ciepłe przegrody

Zdrowy i energooszczędny dom - Ciepłe przegrody

Projektując dom energooszczędny należy założyć, że wszystkie przegrody zewnętrzne, czyli podłogi na gruncie, ściany,  dachy lub stropodachy będą charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U < 0,20 W/(m2?K). Jeśli nie zapewni się budynkowi tak dobrej termoizolacyjności, to właściwie pozostałe działania nie będą miały sensu.

Straty energii cieplnej przez przegrody zewnętrzne mogą być tak duże, że oszczędności wynikające z zainstalowania np. kotła kondensacyjnego i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła będą niesatysfakcjonujące.

Poza niskim współczynnikiem przenikania ciepła od przegród zewnętrznych wymaga się, aby nie miały żadnych mostków termicznych. Konieczne jest zatem zachowanie ciągłości termoizolacji oraz zrezygnowanie np. ze wspornikowych balkonów, które powinny być projektowane jako konstrukcje samonośne. Poza tym wszystkie przegrody, a w szczególności ściany, muszą być szczelne. Spełnienie tego warunku najczęściej wyklucza, a przynajmniej bardzo utrudnia, stosowanie ścian murowanych tylko na spoiny poziome.

Oprócz odpowiedniej termoizolacji ścian, w domu projektowanym jako energooszczędny konieczne jest odpowiednie ocieplenie podłogi na gruncie oraz dachu i wyposażenie budynku w szczelne, energooszczędne okna i drzwi.

Ciepłe ściany

Jak już wspomniano, zaleca się aby współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych w domach energooszczędnych nie przekraczał wartości 0,15-0,20 W/(m2?K), co odpowiada grubości warstwy termoizolacyjnej w granicach 25-30 cm. Do wykonania ocieplenia o takiej grubości można zastosować technologię BSO, czyli bezspoinowy system ocieplania. Istota BSO polega na przymocowaniu do ściany systemu 3-warstwowego, który tworzą:

  • materiał termoizolacyjny (okładziny z płyt ze styropianu, wełny mineralnej bądź innych materiałów o wymaganej izolacyjności);
  • warstwa wzmacniająca system (elastyczna siatka - włókno szklane, względnie tworzywo sztuczne);
  • warstwa zewnętrzna (cienkowarstwowa wyprawa tynkarska z farbą elewacyjną).

Wymagane grubości materiałów izolacyjnych i łączniki mechaniczne o odpowiedniej długości są oferowane przez większość producentów materiałów izolacyjnych lub firmy dostarczające systemy dociepleń. Długość łączników mechanicznych nie musi zawsze odpowiadać grubości materiału. Krótsze łączniki są mocowane we wcześniej wyfrezowanych otworach, a następnie zakrywane za pomocą zatyczek wykonanych z materiału izolacyjnego.

Do docieplania budynków grubymi warstwami izolacji może być wykorzystana metoda lekka sucha. Ocieplenie tą metodą nie wymaga stosowania klejów, zapraw czy innych materiałów zawierających wodę. Warstwy izolacji układa się na ścianach domu pomiędzy listwami rusztu konstrukcyjnego, do którego mocowana jest następnie warstwa elewacyjna. Ruszt konstrukcyjny może być wykonany z drewnianych belek dwuteowych w celu ograniczenia występowania mostków cieplnych i zwiększenia jakości izolacji.

Godną polecenia technologią budowy domów energooszczędnych jest lekki szkielet drewniany. Podstawowym materiałem konstrukcyjnym w tej technologii są deski z drewna sosnowego, przeważnie grubości 38 mm i szerokości zależnej od potrzeb wytrzymałościowych, montowane w rozstawie 40 lub 60 cm. Budowa konstrukcji domu sprowadza się do montażu elementów, łączonych na gwoździe i metalowe łączniki. Nie są potrzebne przerwy technologiczne, co znacznie skraca czas budowy.

Ściany i dach w całej swojej grubości są praktycznie izolacją cieplną. Jest tylko jeden warunek sukcesu w tej technologii - sposób wykonania i materiały do budowy muszą być najwyższej jakości.

Ciepły dach

W tradycyjnym domu mieszkalnym straty ciepła przez konstrukcje dachu lub stropodachu stanowią do 25% całkowitych strat ciepła. Źle zaizolowany dach, szczególnie w budynkach jednorodzinnych z użytkowym poddaszem, powoduje również problemy w lecie z przegrzewaniem pomieszczeń i złym samopoczuciem mieszkańców. Aby uniknąć wszystkich wyżej wymienionych problemów i zachować standard domu energooszczędnego, konstrukcja dachu lub stropodachu musi pozwalać na zastosowanie klasycznej izolacji cieplnej (z wełny mineralnej lub styropianu) o grubości 30 cm.

W przypadku dachów o lekkiej konstrukcji drewnianej wykonanie ocieplenia jest możliwe na wiele sposobów. Warstwa izolacji może znajdować się pomiędzy, nad lub pod krokwiami albo w kilku tych przestrzeniach jednocześnie. Często ocieplenie wykonuje się w systemie dwuwarstwowym. Pierwsza warstwa znajduje się między krokwiami, a druga jest ułożona od spodu. Ruszt, na którym będzie mocowana izolacja, jak również sposób jej ułożenia powinien chronić przed powstaniem mostków cieplnych, np. maty izolacyjne poszczególnych warstw powinny być ułożone prostopadle.

Do ocieplenia konstrukcji dachowych można stosować różnego rodzaju materiały izolacyjne, np. kształtki styropianowe układane na krokwiach, wełnę mineralną, watę szklaną itp.