"Życie w sposób zrównoważony" z Unilever

Ogłoszony w ubiegłym roku w Polsce przez firmę Unilever plan "Życie w sposób zrównoważony" definiuje sposób, w jaki przedsiębiorstwo chce realizować swoją działalność: podwoić wysokość obrotów przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne i zwiększeniu wpływu społecznego.

Firma idzie o krok dalej w realizacji celów środowiskowych: wdraża projekt "Zero odpadów przekazywanych na wysypiska" i rozpoczyna kampanię ProjektGospodarni.pl, który ma włączyć w działania prośrodowiskowe konsumentów i zachęcić ich do zmiany zachowań.

Niektóre założenia planu "Życie w sposób zrównoważony" udało się już w pełni zrealizować jak te, dotyczące zawartości nienasyconych i nasyconych kwasów tłuszczowych oraz tłuszczów typu trans w margarynach swoich wiodących marek, czy cel dotyczący kaloryczności lodów dla dzieci.

Oznacza to, że produkty Flory, Flory pro.activ i Ramy spełniają międzynarodowe zalecenia żywieniowe dotyczące zawartości tych składników, a wszystkie lody Algidy z oferty  dla dzieci zawierają w porcji 110 kilokalorii lub mniej. Unilever postawił sobie cel, żeby do 2020 r. podwoić w asortymencie odsetek produktów, które spełniają najwyższe standardy żywieniowe i w ten sposób pomóc milionom ludzi stosować zdrowszą dietę.

Idąc tym tropem, Unilever obniżył w 2011 r. zawartość soli w kolejnych produktach - w sosach i bulionach Unilever Food Solutions z oferty dla gastronomii. Praca nad ograniczeniem ilości soli jest jednym z największych wyzwań stojących przed firmą, ponieważ polscy konsumenci za główny wyznacznik dobrego smaku w spożywanych przez siebie potrawach, uważają wysoką zawartość soli.

Ważną częścią planu jest ograniczenie śladu środowiskowego firmy. Stąd też tak duża aktywność oraz ilość projektów w tym obszarze. Unilever planował o 4% zredukować w 2011 r. emisję CO2 związaną z transportem i osiągnął swój cel prowadząc optymalizację tras przewozowych. Firma zredukowała emisję gazów cieplarnianych w przeliczeniu na tonę produkcji we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych, m.in. w fabryce w Baninie o 84% i w fabryce w Katowicach o 56%. W fabrykach w Katowicach i Bydgoszczy spadło też zużycie energii elektrycznej (w Katowicach o 3%, w Bydgoszczy o 14%) i wody (w Katowicach o 10% a w Bydgoszczy o 6%). Przy czym, w wyniku zwiększenia skali produkcji i realizowanych inwestycji, w zakładach w Baninie i Poznaniu zużycie wody i energii w 2011 r. wzrosło.

Priorytety Unilever na 2012 r.

Projekt "Zero Landfill" to jeden z najważniejszych projektów Unilevera wspierający realizację planu w 2012 r. Zakłada on ograniczenie do zera ilości odpadów przekazywanych na wysypiska śmieci. Ten ambitny plan został wprowadzony już w 37 z 61 europejskich fabryk Unilevera!

W 2010 r. Unilever w Polsce wyprodukował ponad 15 tys. ton odpadów, z czego 96.98% poddano procesom odzysku i recyklingu, jedynie 3% trafiło na składowiska odpadów, a pozostałe 0.02% unieszkodliwiono. Nowoczesne technologie, jakie firma niebawem wdroży, umożliwiają wykorzystanie właściwie wszystkich odpadów poprzez ich regenerację, odzyskiwanie poszczególnych składników oraz wykorzystanie energii powstającej podczas spalania. Technologie te umożliwiają również produkcję paliw alternatywnych z odpadów z przeznaczeniem do odzysku energii w piecach przemysłowych. W Polsce projekt "Zero Landfill" objął cztery fabryki Unilevera i cztery centra dystrybucyjne.

Największym wyzwaniem, przed jakim stoi firma jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne użytkowania produktów przez konsumentów. Z badań wynika, że największy ślad środowiskowy w cyklu życia produktów Unilevera jest związany właśnie ze stosowaniem produktów przez nabywców. W związku z tym faktem, Unilever zainicjował w Polsce akcję ProjektGospodarni.pl, której celem jest pokazanie, że każde małe działanie w obrębie gospodarstwa domowego ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Działania te również mogą przełożyć się na realne oszczędności w ramach budżetów domowych, co dla Polaków jest głównym motywatorem podejmowania działań prośrodowiskowych. Wykazały to wyniki badania "Zachowania i postawy ekologiczne Polaków" zrealizowanego przez Unilever.

Celem kampanii ProjektGospodarni.pl jest przekonanie społeczeństwa, że ekologia i ekonomia są ze sobą nierozerwalnie związane - każdy może dbać o środowisko odnosząc przy tym wymierne korzyści.

Wszystkie plany rozwoju firmy Unilever oraz nasza codzienna działalność są podporządkowane poszanowaniu środowiska naturalnego. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do realizacji ogłoszonego w zeszłym roku planu "Życie w sposób zrównoważony". Mogę z satysfakcją powiedzieć, że zarówno w naszych biurach, jak mieszczących się w Polsce fabrykach ograniczyliśmy zużycie energii i wody oraz skutecznie zachęcamy wszystkich pracowników do segregacji odpadów. Dużo wysiłku wkładamy też w pracę nad zmianą opakowań naszych produktów, która pozwoli na zmniejszenie ich wagi, a co za tym idzie, ich śladu środowiskowego. Przed nami jednak wiele wyzwań: praca nad ograniczaniem ilości soli w produktach, stosowanie surowców pochodzących ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony, czy promocja takich zachowań wśród konsumentów, które pozwolą ograniczyć wpływ stosowania naszych produktów na środowisko naturalne. Mamy jasną wizję działania i wierzę, że będziemy coraz szybciej posuwać się w realizacji planu, powiedział Sanjay Dube, Prezes Unilevera w Polsce oraz Prezydent Regionalnej Organizacji Unilevera w Europie Środkowo-Wschodniej.

źródło: Unilever