Kronika budowy pierwszego w Polsce wysoko energooszczędnego domu LUMINA , etap II

Kronika budowy pierwszego w Polsce wysoko energooszczędnego domu LUMINA , etap II

Budynek wysoko energooszczędny LUMINA, który powstaje w podwrocławskiej Długołęce, to wzorcowy obiekt certyfikowany przez ekspertów z Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Jest to budynek przyjazny dla środowiska, a jego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię pierwotną wynosi EP = 92,9 kWh/(m2/rok).

Etap II - ściany parteru i przygotowania do montażu stropu

10 listopada 2009 r. na płycie fundamentowej wysoko energooszczędnego domu LUMINA położona została warstwa cokołowych pustaków izolacyjnych ISOMUR? Plus 20-24. Zastosowanie w realizowanym obiekcie tego rodzaju pustaków pozwala na zlikwidowanie występującego w tej strefie mostka cieplnego - powoduje zamknięcie przerwy w izolacji pomiędzy ścianą zewnętrzną a stropem nad piwnicą lub płytą przyziemia.

 

 

Czym jest i z czego zbudowany jest pustak ISOMUR? Plus ?

Adam Jędruszek, STAHLTON Polska Sp. z o.o.

ISOMUR? Plus zbudowany jest z nośnego szkieletu z lekkiego betonu zbrojonego włóknem szklanym i izolacji ze styropianu. Dzięki oryginalnemu ukształtowaniu przestrzennemu rdzenia nośnego, może on przenosić znaczne naprężenia ściskające na ściany fundamentowe obiektu (klasa wytrzymałości ? 20 MPa). Zastosowanie tego rodzaju pustaków pozwala na budowanie obiektów nawet do czterech naziemnych kondygnacji. Jednocześnie uzyskuje się efekt dodatkowej poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Osłona ze styropianu  obniża efektywny współczynnik przewodzenia ciepła nawet do poziomu   ?poz=0,07 W/mK (poziomo) i  ?pion=0,19 W/mK (pionowo).

Jego kolejnym atutem jest bardzo niska nasiąkliwość wynosząca maksymalnie 4 %. Podczas budowy domu mamy z reguły do czynienia z wysokim stopniem wnikania wody opadowej lub powierzchniowej ze stropów w konstrukcję murową ścian. Zwłaszcza pierwsza warstwa muru jest najbardziej narażona na zawilgocenie od gromadzącej się w nim wody. Nasycony wodą materiał charakteryzuje się o wiele większym współczynnikiem przewodności cieplnej i mniejszą skutecznością izolacji cieplnej. Stosując ISOMUR? Plus problem ten zostaje skutecznie wyeliminowany.  

Czy po zastosowaniu pustaków ISOMUR? Plus potrzebna jest dodatkowa izolacja cieplna ścian fundamentowych?

Adam Jędruszek

Można już wtedy z izolacji zrezygnować. Ponadto, stosując ISOMUR? Plus, można skorzystać z dokładnej metody obliczania zapotrzebowania obiektu na energię cieplną, a zatem oszczędzić kolejne 5 lub nawet 10% wyliczonej wielkości zapotrzebowania energetycznego obiektu. Ma to istotne znaczenie na klasyfikacje obiektu w świetle nowej dyrektywy energetycznej. Stosowanie pustaków izolacyjnych wpływa na podniesienie poziomu temperatury powierzchni ścian zewnętrznych w pomieszczeniu znacznie powyżej temperatury punktu rosy (wykroplenie się pary wodnej), ograniczenie ryzyka powstawania zarodników grzybów pleśniowych, poprawienie mikroklimatu w pomieszczeniach, znaczne ograniczenie strat ciepła i obniżenia kosztów ogrzewania pomieszczeń.

Kolejnym etapem budowy domu energooszczędnego LUMINA było stawianie ścian zewnętrznych z bloczków YTONG 24 cm. Murowanie zaczęło się od narożników. Bardzo ważne jest wypoziomowanie pierwszej warstwy pustaków. Ekipie budowlanej znacznie ułatwiał pracę fakt, że bloczki YTONG są w identycznym rozmiarze, łatwo dają się przyciąć oraz murowano na zaprawę klejową ciepłochronną.

 

 

Dlaczego do budowy Luminy zastosowano YTONG 24 cm?

Piotr Harassek, Xella Polska Sp. z o.o.

Ściany zewnętrzne w Luminie wykonane zostały z bloczków YTONG PP2/0,4 grub. 24 cm i zapewniają one przede wszystkim wysoką termoizolacyjność ścian. Niski współczynnik przewodzenia ciepła ? = 0,11 W/mK sprawia, że ściana taka wymaga jedynie niewielkiego docieplenia, by spełnić wymaganie

U ? 0,30 W/m2K .

Jakie są atuty stosowania betonu komórkowego w budownictwie energooszczędnym?

Piotr Harassek

W przypadku domu wysokoenergooszczędnego LUMINA, celem projektantów było uzyskanie możliwie najniższego współczynnika U. Dzięki zastosowaniu bloczków YTONG PP2/0,4 grub. 24 cm oraz warstwy docieplenia o grubości 20 cm, możliwe jest uzyskanie współczynnika U = 0,14 W/m2K. Zastosowanie bloczków YTONG pozwala zatem na wykonanie budynku wysoko energooszczędnego i osiągnięcie minimalnych strat ciepła.

A czym różni się beton komórkowy od zwykłego betonu?

Piotr Harassek

Beton "zwykły" (cementowy) to przede wszystkim materiał stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych na miejscu budowy. Wytwarza się go w postaci mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda) i w tej formie dostarcza na budowę (lub wytwarza bezpośrednio na budowie). Elementy konstrukcyjne z betonu wytwarza się na budowie, poprzez zalanie odpowiednio ułożonego deskowania mieszanką betonową, np.: żelbetowe nadproża, płytę fundamentowa, etc. Z takiego betonu wykonuje się zatem elementy czysto konstrukcyjne, których zadaniem jest  głównie przeniesienie obciążeń.

Często są to kluczowe elementy konstrukcji, które nie mogą być wykonane z innego rodzaju materiału - np. słupy czy wieniec. Z betonu rzadko wykonuje się inne elementy konstrukcji, np. ściany. Do murowania ścian stosuje się elementy murowe (cegły, bloczki, pustaki). Jednym z takich elementów są bloczki z betonu komórkowego. Mają one zupełnie inne właściwości niż elementy z betonu "zwykłego". Przede wszystkim charakteryzuje je znacznie mniejsza gęstość: 350 do 700 kg/m3. Wynika to z tego, że beton komórkowy jest materiałem o bardzo dużej zawartości porów. To wpływa na bardzo dobre właściwości termoizolacyjne betonu komórkowego, dzięki czemu można budować ściany jednowarstwowe. Ponadto beton komórkowy jest materiałem o znacznie mniejszej promieniotwórczości naturalnej od betonu cementowego.

Nad otworami okiennymi zamontowano nadproża systemowe YTONG, zaś nad oknami balkonowymi o dużych rozmiarach zastosowano nadpróża żelbetowe wylewane, opowiada arch. Anna Marcjasz z Pracowni Projektowej ARCHIPELAG. Kolejnym etapem budowy było wykonanie słupów żelbetowych, konstrukcji do zamontowania gotowych elementów stropu YTONG firmy Xella.

źródło: ARCHIPELAG