Czy wielkość okien ma wpływ na przenikanie ciepła?

Izolacyjność całego okna zależy od izolacyjności szyby oraz izolacyjności ramy okiennej.

Izolacyjność całego okna w bardzo dużym uproszczeniu zależy od:

  • izolacyjności szyby - standardowo dla szyb zespolonych jednokomorowych 1,1 lub coraz częściej dwukomorowych - 0,7;
  • izolacyjności ramy okiennej - od 2,5 dla okien aluminiowych poprzez 1,4 - 1,6 dla standardowych okien PVC i drewnianych aż do 0,7 - 1,1 dla okien energooszczędnych.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę najpopularniejszą konstrukcję okna z szybą 1,1 i ramą 1,5 to współczynnik wypadkowy dla całego okna będzie niższy dla większych okien ponieważ w dużym oknie powierzchnia szyby, która ma niższy współczynnik U, będzie znacznie większa od powierzchni ramy o gorszym U. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę okno z szybą 1,1 i ramą o takim samym współczynniku to praktycznie wielkość okna nie będzie miała wpływu na wypadkową izolacyjność okna.

Artur Głuszcz

Okna i drzwi

Zobacz wypowiedzi
M&S Pomorska Fabryka Okien

Ekspert firmy

M&S Pomorska Fabryka Okien