Jakie okna najlepiej tłumią hałas?

Najlepiej tłumią hałas okna o wysokim współczynniku tłumienia hałasu Rw.

Stosując standardowe rozwiązania ram okiennych i specjalne dźwiękochłonne szyby można uzyskać tłumienie hałasu rzędu nawet 46 dB (standard na rynku 32 dB). Należy jednak pamiętać, że na jakość izolacji akustycznej mają także wpływ: sposób montażu, zastosowanie nawiewników, rolet itp.

Renomowani producenci dysponują badaniami swoich okien z różnymi kombinacjami szyb dla różnych wartości Rw.

Artur Głuszcz

Okna i drzwi

Zobacz wypowiedzi
M&S Pomorska Fabryka Okien

Ekspert firmy

M&S Pomorska Fabryka Okien